Optisen spektroskopian jaosto

pj. FL Jari Pukkila
KRP, PL 285, 01301 Vantaa
puh. 040 515 1390
etunimi.sukunimi [at] poliisi.fi

siht. TkT Mari Kallioinen
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, membraanitekniikka ja teknillinen polymeerikemia
Kemiantekniikan osasto, PL 20, 53851 Lappeenranta
puh. 040 5939 881
etunimi.sukunimi [at] lut.fi