Finska Kemistsamfundet (FKS)

De kemiska sällskapen i Finland

Bakgrund

Det finns tre självständiga kemiska sällskap i Finland: Suomalaisten Kemistien Seura, Kemisktekniska Föreningen och Finska Kemistsamfundet. Många kemister är medlemmar i flera av dessa föreningar. Fram till hösten 2012 var dessa medlemsföreningar i Kemiska Sällskapet i Finland. Efter att takorganisationens verksamhet avslutades tog Suomalaisten Kemistien Seura över de gemensamma uppgifter som takorganisationen tidigare skött. Uppgifterna har definerats och sköts i enlighet med ett samarbetskontrakt som slutits mellan de tre föreningarna. I tidskriften Kemia-Kemi (3/2012) informerades om denna förändring. De främsta orsakerna till denna förändring var att man vill förenkla organisationsstrukturen och att trygga ekonomin för föreningarna i framtiden. I den nya organisationen finns ett önskemål att Finska Kemistsamfundet även i fortsättningen speciellt aktivt deltar i det nordiska samarbetet och representerar Finland i dessa
sammanhang.

Alla tre kemiska samfund har ett gemensamt medlemsregister. För att få både tidningen Kemia-Kemi och informationsbrev per epost är det viktigt att kontaktuppgifterna i registret är korrekta.

Tidskriften Kemia-Kemi

Kemia-Kemi är en ansedd kemi-inriktad tidskrift som förser sina läsare med aktuell information om företag, forskning, undervisning och handel inom branschen. Tidningen informerar omfattande om inhemska evenemang inom kemi- och processindustrins olika sektorer, forskning inom kemi och utbildning samt miljöskydd. Tidskriften följer speciellt den inhemska men också den internationella utvecklingen inom branschen.

Kemia-Kemis hemsida www.kemia-lehti.fi

Finska Kemistsamfundet r.f.

Mera information om svenskspråkig verksamhet finns på http://www.finskakemistsamfundet.fi/