Kategoria: Apurahat

Kemian Päivien Säätiön apurahat 2016

Kemian Päivien Säätiön Nuorten kemistien osallistumisapurahat Helsinki Chemicals Forum 2016:een, à 650 euroa, on tarkoitettu Suomalaisten Kemistien Seuran, Finska Kemistsamfundetin tai Kemiallisteknillisen yhdistyksen nuorille (alle 35-vuotiaille) kemisteille kattamaan Helsinki Chemicals Forum 2016:n osallistumismaksut. Opiskelijahakijoiden edellytetään olevan opintojen loppuvaiheessa. Lyhyet vapaamuotoiset hakemukset on lähetettävä

Alfred Kordelinin Säätiön apurahat

Alfter Kordelinin Säätiön Gust. Kompan rahaston apurahat julistetaan haettavaksi. Apurahoja myönnetään seuraaviin tarkoituksiin: kemian opetukseen ja tutkimukseen kemian tulosten ja sovellusten tunnetuksi tekemiseen kemian kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kemian sanastotyöhön kemian historian tutkimukseen sekä kemian alan museo- ja näyttelytoimintaan. Apurahaa

KPS:n jatko-opiskelurahat myönnetty

Kemian Päivien Säätiön jatko-opiskeluapurahat 2015 on myönnetty seuraaville henkilöille: FM Juha Hurmalainen, Jyväskylän yliopisto kemian laitos ( 2 000 euroa) FM Joona Mikkilä, Aalto yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu (2 000 euroa) FM Sandra Söderholm Helsingin yliopisto Biotekniikan instituutti 2 000 euroa)

Nuorten kemistien osallistumisapurahat HCF2015:een

KEMIAN PÄIVIEN SÄÄTIÖN Nuorten kemistien osallistumisapurahat Helsinki Chemicals Forum 2015:ään, à 650 euroa, on tarkoitettu Suomalaisten Kemistien Seuran, Finska Kemistsamfundetin tai Kemiallisteknillisen yhdistyksen nuorille nuorille (alle 35-vuotiaille) kemisteille kattamaan Helsinki Chemicals Forum 2015:n osallistumismaksut. Opiskelijahakijoiden edellytetään olevan opintojen loppuvaiheessa. Lyhyet

Kemian Päivien Säätiön apurahat jaettu

Kemian Päivien Säätiön vuoden 2014 jatko-opiskeluapurahat on myönnetty seuraaville henkilöille väitöskirjatöihin: FM Outi Kontkanen, Tampereen teknillinen yliopisto PN-tyypin väriaiheherkistettyjen aurinkokennojen mallintaminen MSc Christopher Lood, Lund University Synthesis of Tetrahydro-beta-Carbolines from amino acids using stereochemically labile intermediates FM Hanna Runtti, Oulun yliopisto Teollisten mineraalituotteiden

Kemian Päivien Säätiö jakoi apurahoja nuorille kemisteille Helsinki Chemicals Forum 2014 osallistumismaksuihin

Stipendit myönnettiin Marisa Mäntylälle Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, Teemu Mäntymäelle Helsingin yliopistosta ja Gerson Martin:lle Åbo Akademista. ”Sain Suomen Kemian Seuralta mahdollisuuden osallistua messukeskuksessa 22.-23.5.2014 jo kuudetta kertaa järjestettyyn Helsinki Chemicals Forumiin. Tapahtumassa kokoontui 200 kemikaaliturvallisuuden asiantuntijaa 40 eri maasta keskustelemaan

Gust. Kompan rahaston apurahat 2014 myönnetty

Kordelin säätiön Gust. Kompan rahastot apurahat on jaettu vuodelle 2014. Apurahoja jaettiin yhteensä 16 kpl ja 31 500 euroa. > Lue lisää Apurahat-sivulta

Kemian Päivien Säätiön jatko-opiskeluapurahat 2014

KEMIAN PÄIVIEN SÄÄTIÖN JATKO-OPISKELUAPURAHAT 2014 julistetaan haettaviksi. Apurahat on tarkoitettu kemian aloilla yliopistoissa tohtorintutkintoihin tähtääville opiskelijoille. Apurahat ovat määrältään enintään 2000 euron suuruisia. Hakijoilta edellytetään Suomalaisten Kemistien Seuran, Finska Kemistsamfundetin tai Kemiallisteknillinen Yh­distyksen jäsenyyttä. Hakulomake ja -ohjeet saat esiin osoittessa

Alfred Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahaston apurahat

Alfred Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahaston apurahat julistetaan haettavaksi. Apurahat on tarkoitettu tukemaan kemian opetusta ja tutkimusta, kemian tulosten ja sovellusten tunnetuksi tekemistä, kemian kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, kemian sanastotyötä, kemian historian tutkimusta sekä kemian alan museo- ja näyttelytoimintaa. Apurahan

Top