Finntesting -yhdistys on eurooppalaisten yhteistoimintaelinten Eurolab ja Eurachem suomalainen jäsenyhdistys sekä maailmanlaajuisen kemiallisten mittausten jäljitettävyyden parantamiseen pyrkivän CITAC jäsen. Yhdistyksellä on lisäksi jaostoasema Suomen Kemian Seuroissa.

Finntesting edistää
 • testaus- ja kalibrointilaboratorioiden ammatillista osaamista ja yhteydenpitoa sidosryhmiinsä kansallisesti ja kansainvälisesti
 • testaustulosten vastavuoroista hyväksymistä
 • luotettavaa ja tehokkasta testaustoimintaa niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla
 • suomalaisten testausalan organisaatioiden ja yritysten mahdollisuuksia saada tietoa alan kansainvälisistä yhteishankkeista sekä parantaa mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua niihin.

Yhdistys pyrkii lisäksi toimimaan kansallisesti uranuurtajana esittelemällä uusia alan laadunvarmistukseen sekä laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamiseen liittyviä toimintatapoja ja käsitteitä.

Yhdistyksen tarkoitus on
 • toimia testauslaboratorioiden yhteistoimintaelimenä ja kattojärjestönä
 • toimia eurooppalaisten ja kansainvälisten testauslaboratorioiden yhteistoimintaelimien suomalaisena jäsenenä
 • edistää testauslaboratorioiden ammatillista osaamista sekä niitä koskevien kansainvälisten säännöstöjen tuntemista
 • käsitellä testaustoimintaa koskevia yhteisiä asioita
 • ylläpitää tarvittavia suhteita asiakkaisiin, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin
 • myötävaikuttaa tehokkaan ja luotettavan testaustoiminnan ylläpitoon Suomessa
 • edistää testaustulosten vastavuoroista hyväksymistä
 • vaikuttaa testaustoiminnan kansalliseen ja kansainväliseen kehitykseen.

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen hallitus

puheenjohtaja Teemu Näykki, SYKE
teemu.naykki(at)ymparisto.fi

 • Eurachem Measurement Uncertainty and Traceability Working Group -yhdyshenkilö

varapuheenjohtaja Mia Ruismäki, Metropolia AMK
mia.ruismaki(at)metropolia.fi


sihteeri Marja-Leena Kuitunen, VERIFIN, Helsingin Yliopisto
marja-leena.kuitunen(at)alumni.helsinki.fi

Timo Hirvi
timo.hirvi(at)professori.fi

Olli-Pekka Jaakola, SGS Finland
olli-pekka.jaakola(at)sgs.com

Matti Lanu, Eurofins Expert Services Oy
mattilanu(at)eurofins.fi

Toni Laurila, Sensmet Oy
toni.laurila(at)sensmet.com

Pekka Lehtonen
pelehtonen(at)gmail.com

Janne Nieminen, Ruokavirasto
janne.nieminen(at)ruokavirasto.fi
 • Eurolab General Assembly -yhdyshenkilö
 • Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin neuvottelukunnan yhdyshenkilö


 • Jari Nuutinen, SYKE
  jari.nuutinen(at)ymparisto.fi

  Katri Matveinen, KRP, Rikostekninen laboratorio
  katri.matveinen(at)poliisi.fi