Vuoden 2019 opinnäytetyöpalkinnot jaossa

Yhdistys jakaa vuosittain kaksi kannustuspalkintoa ansiokkaalle testaus- tai laboratorioalaan liittyvän opinnäytetyön tekijälle. Kannustuspalkinnon suuruus on 500€. Toinen palkinto jaetaan ammattikorkeakoulun opiskelijalle ja toinen yliopistojen ja korkekoulujen pro gradu tai diplomityöntekijälle. Palkintokriteerit ja toimintaohjeet voit lukea alla olevista linkeistä ja aikaisemmista palkituista töistä polulta:

Tietoa yhdistyksestä/Yhdistyksen arkisto/Opinnäytetyöpalkinnot