Tuomo Niilahden esitys 2017 palkitusta pro gradusta

Tuomo Niilahti, Jyväskylän yliopisto piti esityksensä pro gradu -työstään Laser-indusoitu plasmaspektroskopia mineraalikoostumuksen määrittämisessä sulfidimineraalipitoisista kivistä, joka palkittiin 2017 vuoden pro gradu -opinnäytetyöpalkinnolla.