Englantilais-suomalais-englantilainen kemian perussanasto

English-Finnish-English Basic Dictionary in Chemistry

Tämä sanasto perustuu seuraavaan lähteeseen:
Suomen Kemian Seura – Kemiska Sällskapet in Finland r.y., Englantilais-suomalainen kemian perussanasto, toinen korjattu painos, Helsinki, 1999.

Sanastoa on vuonna 2014 täydennetty asiantuntijana toimineen FT Ilkka Pitkäsen ehdotuksiin perustuen. Voit tallentaa tulostettavan sanaston PDF-muodossa tästä.

Tekstihakua voi käyttää sekä englanninkielisten että suomenkielisten sanojen tai käsitteiden etsimiseen. Sanastoa ei enää julkaista painetussa muodossa.

Englanti

Suomi

AC, a.c., alternating currentvaihtovirta
a.u., atomic unitatomiyksikkö
A/D converter, ADC, analogue to digital converteranalogia-digitaalimuunnin, A/D-muunnin
AA, atomic absorptionatomiabsorptio
AAS, atomic absorption spectrometryatomiabsorptiospektrometria
ab initio methodab initio -menetelmä
ABMO, antibonding molecular orbitalhajottava molekyyliorbitaali
abrasivehioma-aine
absolute valueitseisarvo, absoluuttiarvo
absolute zeroabsoluuttinen nollapiste
absorbabsorboida, absorboitua
absorbanceabsorbanssi
absorbent, absorbing mediumabsorbentti, absorboiva aine
absorptanceabsorptanssi, absorptiosuhde
absorptionabsorptio
absorption bandabsorptiovyö
absorption coefficientabsorptiokerroin
absorption recovery timeabsorption palautumisaika
absorptivityabsorptiivisuus, absorptiviteetti
abstractionpoistaminen reaktiosta, poistuminen reaktiosta
abundancerunsaus
Ac, actiniumaktinium
accelerationkiihtyvyys, kiihdytys
acceleratorkiihdytin
acceptorakseptori, vastaanottaja
accesssaanti (atk)
accessorylisälaite
accidental degeneracysatunnaisdegeneraatio
accidental errorsatunnaisvirhe
accumulatorakku
accuracytarkkuus, oikeellisuus
acetolysisasetolyysi
acid catalysishappokatalyysi
acid strengthhapon voimakkuus
acidichapan
acidificationhappamaksi tekeminen
acidimetryasidimetria
acidityhappamuus
acidity constanthappovakio
acidity functionhappamuusfunktio
acquisitionhankinta, keruu, poiminta
actinometeraktinometri
activated carbonaktiivihiili
activated charcoal, activated char, activated wood charcoalaktiivihiili
activated complexaktivoitu kompleksi
activationaktivoituminen, aktivointi
activation energyaktivoitumisenergia
activation overvoltageaktivointiylipotentiaali
activatoraktivaattori
active charcoalaktiivihiili
active siteaktiivikohta, aktiivikeskus
activityaktiivisuus
activity coefficientaktiivisuuskerroin
acylationasylointi, asyloiminen, asyloituminen
ad hoctätä tehtävää varten, tätä tarkoitusta varten, tilapäis-, erikois
adapteradapter, liitin, sovitin
addition polymeradditiopolymeeri, ketjupolymeeri
addition reactionadditioreaktio
additivelisä-, lisäaine, apuaine
adductaddukti, löyhä kompleksi
adhesionadheesio
adhesiveliima, tartunta-aine
adiabatadiabaatti
adiabaticadiabaattinen, läpitunkeutumaton
adjointadjungoitu, liitto-
adjustablesäädettävä, vaihdeltavissa oleva
ADP crystal, Ammonium Dihydrogen Phosphate crystalarseenidivetyfosfaattikide (lasertekn.)
adsorbadsorboida, adsorboitua
adsorbateadsorbaatti, adsorboituva aine
adsorbentadsorbentti, adsorboiva aine
adsorptionadsorptio
advancement of reactionreaktiomäärä
aerateilmastaa, kyllästää ilmalla
AES, atomic emission spectrometryatomiemissiospektrometria
affinityaffiniteetti
AFS, atomic fluorescence spectroscopyatomifluoresenssispektroskopia
Ag, silverhopea
ageingvanheneminen, vanhentaminen
agentvaikuttava aine, aine
agglomeratekasaantuma
aggregatemolekyyliryhmittymä, aggregaatti, ryhmittyä
agingvanhentaminen, vanheneminen
air bathilmahaude
Al, aluminiumalumiini
albedoalbedo, heijastussuhde
ALE, atomic layer epitaxyatomikerrosepitaksia
algorithmalgoritmi
alignkohdistaa, säätää kohdalleen, linjata
aliphaticsuoraketjuinen, alifaattinen
aliquotnäyte
alkalinealkalinen
alkyd resinalkydihartsi
alkylationalkylointi, alkyloiminen, alkyloituminen
allowed transitionsallittu siirtymä, sallittu transitio
alloymetalliseos, lejeerinki
alloyedseostettu
alphanumericaakkosnumeerinen
alternantalternoiva, vuorotteleva, alternoiva hiilivety tms.
alufoilalumiinifolio
aluminaalumiinioksidi
Am, americiumamerikium
amalgamamalgaami
ambidentambidentti, ambidentti ioni tms.
ambient temperatureympäristön lämpötila
ambivalentambivalenttinen
amorphousamorfinen
amount of substanceainemäärä (perusyksikkö mooli, mol)
ampereampeeri (sähkövirran perusyksikkö, A)
amperometryamperometria
ampersand&, &-merkki, et-merkki
ampholyteamfolyytti
amphotericamfoteerinen
amplifiervahvistin
amplitudeamplitudi
amu, atomic mass unitatomimassayksikkö
analogueanalogi
analogue computeranalogialaskin
analyseranalysaattori
analyteanalyytti, tutkittava yhdiste
analytical sampleanalysoitava näyte
analytical-gradeanalyyttinen laatu, analyysipuhtausluokka
anchimeric assistanceankimeerinen avustus
anglesidoskulma
angle brackets, chevronskulmasulkeet, < >
angle of deflectionpoikkeamiskulma
angularkulmaangular
angular functionkulmafunktio
angular momentumimpulssimomentti
angular momentum quantum numbersivukvanttiluku (l)
angular velocitykulmanopeus
anharmonicepäharmoninen
anhydrousvedetön
anionanioni
anisotropyanisotropia
annealinghehkutus, päästäminen
annihilationannihilaatio, häviäminen
anodeanodi
anomalousanomaalinen, epäsäännöllinen
antarafacialantarafasiaalinen, vastakkaispuoleinen
antibodyvasta-aine
antibonding molecular orbital, ABMOhajottava molekyyliorbitaali
anticathodeantikatodi
anticlinicalantiklinaalinen, esim. antiklinaalinen konformeeri
antinodekupu
antioxidantantioksidantti
antiparallelvastakkaissuuntainen, antiparalleelinen, antiparalleeli
antiperiplanarantiperiplanaarinen, esim antiperiplanaarinen konformeeri
antisymmetricantisymmetrinen
anvilalasin, vastakappale
AO, atomic orbitalatomiorbitaali
apertureaukko
apex (pl. apices)huippu
apicalhuippu-, kärki
apodisationapodisointi
apostrophe’, heittomerkki, apostrofi
apparatuslaitteisto, laite
applicationsovellus, sovellutus
aproticaproottinen
aqueousvesi- , vesipitoinen
Ar, argonargon
arc spectrumkaarispektri
areapinta-ala
aromaticityaromaattisuus
arrayjärjestys, taulukko, järjestää
Arrhenius equationArrheniuksen yhtälö
artificial intelligencetekoäly
As, arsenicarseeni
asbestos wire gauzeasbestiverkko
ascendingnouseva
ASMO, antisymmetric molecular orbitalantisymmetrinen molekyyliorbitaali
assemblekääntää, koota (atk)
assemblersymbolisen konekielen kääntäjä (atk)
assemblykokoonpano, asennus, rakennelma, kokoelma (hiukkasia tms.)
assignnimetä, luokitella
assignmentspektrin tulkinta, tulkinta, nimeäminen
associateassosiaatti, assosioitua
associated polynomialliittopolynomi
associationassosiaatio
associative lawliitäntälaki (kertolaskun tai yhteenlaskun)
asterisk*, tähti
asymmetricepäsymmetrinen, asymmetrinen, esim. epäsymmetrinen hiiliatomi
asymmetric topepäsymmetrinen hyrrä
asynchronoustahdistamaton, asynkroninen
At, astatineastatiini
atacticataktinen
athermalaterminen
atm, athmospherepaineen yksikkö
atmosphereilmakehä, atmosfääri
atomic massatomimassa
atomic numberjärjestysluku, atomin järjestysluku
atomic unit, a.u.atomiyksikkö
atomizationsumuttaminen, atomisoituminen
ATR, attenuated total reflectionheikentynyt kokonaisheijastus
attackhyökätä, hyökkäys
attenuationvaimentaminen, vaimentuminen, vaimennus, heikentyminen, heikennys
attenuatorvaimennin, heikennin
attractvetää puoleensa
attractionvetovoima
Au, goldkulta
audioääniAufbau
autocatalysisautokatalyysi
autoclaveautoklaavi, paineastia
autoionizationitseionisaatio
autoprotolysisautoprotolyysi
autoxidationautoksidaatio
auxiliaryapu-, lisä-
auxochromeauksokromi
averagekeskiarvo, keskimääräinen, laskea keskiarvo
average speedkeskivauhti
Avogadro constantAvogadron vakio
axialaksiaalinen
axisakseli
azeotropeatseotrooppi
azeotropicatseotrooppinen
azimuthal quantum numbersivukvanttiluku (l)
azo compoundatsoyhdiste
B, boronboori
b.c.c., bcc., body-centered cubic latticetilakeskinen kuutiollinen hila
b.p., boiling pointkiehumispiste, lyhenteenä kp.
Ba, bariumbarium
back bondingvastasitoutuminen
back titrationtakaisintitraus
backboneselkäranka, runko, pääketju
backflushvastahuuhtelu
backgroundtausta
back-pressure valvetakaiskuventtiili, vastaventtiili
backscattertakaisinsironta
backupvarmistus (atk)
baffleläppä
bake-outpaisto, kuumennus
balancevaaka, tasapaino, tasapainotus, tasapainottaa
balance panvaakakuppi
ball jointpallonivel
ballastballasti, pumpun ballasti
bandvyö, juova, kaista
band contourvyömuoto
band envelopeverhokäyrä
band headvyön alkupää, vyön pää
band resolutionspektrivyön hajottaminen
band widthvyön leveys, kaistaleveys
barnbarni (pinta-alan yksikkö)
barometric formulabarometrikaava
barriervalli, este, sulku
baryonbaryoni
baseemäs, alusta, alus-, pohja-, kanta
base centeredpäätykeskinen, esim. päätykeskeinen kidehila
base lineperusviiva, pohjaviiva
basicperus-, emäksinen
basicityemäksisyys
basiskanta, perusta
basis setkantajoukko
batcherä, panos
batch reactorpanosreaktori
bathhaude
bathochromic shiftbatokrominen siirtymä, punasiirtymä
batteryparisto, akku
baudbaudi (atk)
Be, berylliumberyllium
beadhelmi
beakerdekantterilasi, dekantteri
beamsäde, suihku, palkki
beamsplittersäteenjakaja
bearinglaakeri
beatsysäys, sykäys, lyönti
BEBO method, bond energy-bond order methodBEBO-menetelmä
bendingtaivutus
Berkeley Nuclear Corporation connector, BNC connectorUHF-liitin
BET theory, Brunauer-Emmett-Teller theoryBET-teoria
beta radiationbeetasäteily
Bi, bismuthvismutti
biasvinous, sivuvaikutus, vino
bias voltageetujännite
bicontinuouskahtaisjatkuva
bidentatekaksihampainen
bifurcatedhaarautunut, jakautunut
bimolecularbimolekulaarinen, kaksimolekyylinen
binarybinaarinen, binäärinen, kahden komponentin
binding agentsideaine
binding energysidosenergia
binodal curvebinodaalikäyrä, kaksoissidekäyrä
biocidebiosidi
biodegradable polymerbiologisesti hajoava polymeeri, luonnossa hajoava polymeeri
biological activitybiologinen aktiivisuus
bioluminescencebioluminesenssi
biomaterialbiomateriali, bioaines
birefrigencekahtaistaitteisuus
bisectorpuolittaja, kulman puolittaja
bitbitti (atk)
bivalentkaksiarvoinen
Bk, berkeliumberkelium
black bodymusta kappale
blank testnollakoe, sokea koe
blazing angleurakulma, hilan urakulma
bleachervalkaisuaine
bleachingvalkaiseminen, valkaisu
bleedingvuoto, tihkuminen, hikoilu
blendseos, sekoittaa
blocklohko, blokki
block diagramlohkokaavio
blowerpuhallin
blowing agentponneaine, vaahdotusaine
BMO, bonding molecular orbitalsitova molekyyliorbitaali
BNC connector, Berkeley Nuclear Corporation connectorUHF-liitin
boat formvenemuoto, ammemuoto
body-centeredtilakeskinen, tilakekeinen kidehila
Bohr magnetonbohrmagnetoni
Bohr radiusbohrsäde
boiling point, b.p.kiehumispiste (lyhenteenä kp.)
bold facepuolilihava, puolilihava kirjasinlaji
Boltzmann constantBoltzmannin vakio
Boltzmann statisticsBoltzmannin statistiikka
bomb calorimetrypommikalorimetri
bondsidos, sidosbond
bond lengthsidospituus
bond ordersidoskertaluku
bond strengthsidoslujuus
bondingsidosmuodostus, sidonta, sitova
bonding electronsidoselektroni
bonding orbitalsitova orbitaali
BooleanBoolen (looginen)
boosterlisä-, tehoste
boresisäläpimitta, reiän sisäläpimitta
bosonbosoni
bound complexsidoskompleksi
boundaryraja, rajapinta, reuna
boundary conditionreunaehto (mat.)
boundsrajat
Br, brominebromi
bracesaaltosulkeet, { }
bracketssulkeet (kts. parentheses, square brackets, curly brackets, braces, angle brackets, chevrons)
Bragg conditionBraggin ehto
branched chainhaaroittunut ketju
branching ratiohaarautumissuhde
brazekovajuottaa
breederhyötöreaktori
Bremsstrahlung (saks.)jarrutussäteily
bridged ionsiltaioni
bridgehead atomsillanpääatomi
brittlehauras
broadeningleveneminen, levenemä
BTU, Btu, B.Th.U., British thermal unitbtu, englantilainen energian yksikkö
bubblekupla
bubble chamberkuplakammio
bubble pointkuplimispiste
buckingkompensointi
bufferpuskuri, puskuroida
building-up principlerakentumisperiaate
built-insisäänrakennettu
bulk concentrationsisäkonsentraatio, liuoksen sisäkonsentraatio
bulk dielectric constantmakroskooppinen dielektrisyysvakio
bulk phasefaasin sisäosa, sisäfaasi
bulkykookas, tilaa vievä
Bunsen burnerbunsenpoltin, bunsenlamppu
buoyancynoste
burettebyretti
busväylä (atk)
butterfly valveläppäventtiili
Büchner funnelbüchnersuppilo
bypassohitus
by-productsivutuote
bytetavu (atk)
C, carbonhiili
c.c.c., critical coagulation concentrationkriittinen koaguloitumiskonsentraatio, kriittinen hyytelöitymiskonsentraatio
Ca, calciumkalsium
cabinet drierkuivauskaappi, kuivatuskaappi
cage effecthäkkiefekti
calcinationkalsinointi, veden poisto kuumentamalla
calculatelaskea
calculatorlaskukone, laskin
calibratekalibroida
caloriekalori
calorimeterkalorimetri
cam driveepäkesko-ohjaus, nokkaohjaus
cancel outkumoutua
candelakandela (valovoiman yksikkö, cd)
canonic, canonicalkanoninen
capacitancekapasitanssi (yksikkö faraday, F)
capacitor (amer.)kondensaattori
capacitykapasiteetti
capacity currentkapasitiivinen virta
capillary actionkapillaarivaikutus
capillary inactivekapillaari-inaktiivinen
capitaliso kirjain, versaali
capturekaappaus, sieppaus
carbonium ionkarboniumioni
carbonylkarbonyyli
carboxylkarboksyyli
carboxylic acidkarboksyylihappo
caret^, esim. H (“hattu H”)
Carnot cycleCarnot'n kierto-prosessi
carrier fluidkantajafluidi
carrier gaskantajakaasu
carrier wavekantoaalto
CARS, coherent anti-Stokes Raman scatteringkoherentti anti-Stokes Raman sironta
cartesian coordinateskarteesiset koordinaatit
castingvalaminen, valu
catalysiskatalyysi
catalystkatalysaattori, katalyytti
catalytickatalyyttinen
catalytic constantkatalyysivakio
cathodekatodi
cationkationi
cation exchange high-performance liquid chromatographysuuren erotuskyvyn kationinvaihtonestekromatografia
cavityontelo
Cd, cadmiumcadmium
CD, circular dichroismympyrädikroismi
Ce, ceriumcerium
cellsolu, kenno, koppi, kyvetti, astia
cell constantastiavakio (käyt. johtokykymittauksissa)
cell reactionkennoreaktio
celluloseselluloosa
center of mass, centre of masspainopiste, massakeskipiste
center of symmetry, centre of symmetrysymmetriakeskus
centigradecelsiusaste
central fieldkeskeiskenttä
centrifugalkeskipako-, keskipakois
centrifugesentrifugi
ceramic filterkeraaminen suodatin
Cf, californiumkalifornium
CFF, central force fieldkeskeisvoimakenttä
CFF, consistent force fieldyhtenäisvoimakenttä
chain extenderketjunjatkaja
chain latticeketjuhila
chain progationketjun eteneminen
chain reactionketjureaktio
chain terminationketjun päättyminen
chain transferketjun siirto
chair formtuolimuoto
channellingkanavoituminen
charactermerkki, karakteri (ryhmäteor.)
characteristic functionominaisfunktio
characteristic function valueominaisarvo
chargevaraus, lataus, panos, varata
charge densityvaraustiheys
charge number of ionionin varausluku
charge transfervarauksen siirto
charge transfer complexvarauksensiirtokompleksi
chelatkelaatti
chelate compoundkelaattiyhdiste
chelationkelatointi, kelatoituminen
chemical analysiskemiallinen analyysi
chemical engineeringkemian tehdastekniikka
chemical equilibriumkemiallinen tasapaino
chemical potentialkemiallinen potentiaali
chemical shiftkemiallinen siirtymä
chemiluminescencekemiluminesenssi
chemisorptionkemisorptio, kemiallinen adsorptio
chemometrykemometria
chillingjäähdytys, jäähtyminen
chipsiru
chiralkiraalinen
chiralitykiraalisuus
chitinkitiini
chokekuristin
chopperkatkoja
chromatographykromatografia
chromophorekromofori
chronopotentiometrykronopotentiometria
CI, configuration interactionkonfiguraatiovuorovaikutus
CIDNP, chemically induced dynamic nuclear polarizationkemiallisesti indusoitunut dynaaminen ydinpolarisaatio
circuitpiiri, virtapiiri
circularly polarizedympyräpolaroitunut
Cl, chlorinekloori
clamppuristin, koura, pidin
classluokka
clathrateklatraatti
cleavagelohkeaminen, lohkeaminen reaktiona, sidoksen katkeaminen, halkeaminen
clockwise, CWmyötäpäivään
close packingtiivispakkaus
closed shelltäysi kuori
closed systemsuljettu systeemi
closest approachlähin etäisyys
closure relationtäydellisyysehto
cloud chambersumukammio
cloud pointsamennuspiste
clusterryhmä, rypäle, ryhmittää, ryväs, klusteri
clutchkytkin
Cm, curiumcurium
CMC, carboxy methyl cellulosekarboksimetyyliselluloosa
CMC, critical micelle concentrationkriittinen misellikonsentraatio
CNDO method, complete neglect of differential overlap methodCNDO-menetelmä
Co, cobaltkoboltti
coagulantkoaguloiva aine, koagulantti
coalescenceyhteensulautuminen
coatingpinnoite
coaxial cablekoaksiaalikaapeli
codekoodi, koodata
coefficientkerroin
coefficient of performancehyötysuhde (termodyn.)
cofactorkofaktori, determinantin kofaktori
coherentkoherentti
cohesionkoheesio
coilkela, käämi, kierukka
coiled columnkierukkakolonni
colsatulapiste
cold trapkylmäloukku, kylmätasku
collapseluhistuminen, häviäminen (rakenteen, spektripiikkiryhmän tms.)
collectorkokooja
colligativekolligatiivinen, lukumäärään perustuva
collimatorkollimaattori, kokooja
collinearsamalla suoralla oleva
collisiontörmäys
collision complextörmäyskompleksi
collision numbertörmäysluku
colloidkolloidi
colorantväriaine
colorimetrykolorimetria (heijastusmittaukset), absorptiometria (absorptiomittaukset)
colouring agentväriaine
columnkolonni, pylväs, pystyrivi, palsta
column chromatographypylväskromatografia
column vectorpystyvektori
combinationkytkeytyminen, yhdistelmä, kombinaatio
combination vibrationkombinaatiovärähtely
combinedyhdistetty, yhdistynyt
combustionpalaminen, poltto, polttocommon
commutative lawvaihdantalaki, kertolaskun tai yhteenlaskun vaihdantalaki
commutatorvirrankääntäjä, kommutaattori (mat.)
commutevaihtaa, kommutoida (mat.)
comparison substancevertailuaine
compatibilityyhteensopivuus, sekoittuvuus
competitive reactionsrinnakkaiset reaktiot
compilekoota, kääntää
compilerkääntäjä, lausekielen kääntäjä (atk)
complete differentialkokonaisdifferentiaali
complexkompleksi
complex conjugate total differentialliittoluku, liittofunktio, kompleksikonjugaatti
complex numberkompleksiluku
complexationkompleksointi
complexing reactionkompleksinmuodostusreaktio
componentkomponentti, osa
compositekomposiitti, yhdistelmämateriaali
composite columnsyhdistelmäkolonnit
compositionkoostumus, rakenne
compound nucleusväliydin
compressed airpaineilma
compressibilitypuristuvuus
compressibility factorpuristuvuustekijä
compressionpuristuminen, kokoonpuristuminen, puristaminen, kokoonpuristaminen
computelaskea
computertietokone
computer assistedtietokoneavusteinen
computer hardwaretietokone, tietokonelaitteisto
computer softwareohjelmisto, tietokoneohjelmisto
computerizedtietokoneohjattu
concavekovera
concentrationkonsentraatio
concentration cellkonsentraatiokenno
concerted mechanismyhtaikaismekanismi
concretebetoni
condensatetiivistyä, tiivistää, tiivistymä
condensationkondensaatio, kondensaatioreaktio, tiivistyminen, nesteytyminen
condensed phasekondensoitunut eli tiivistynyt faasi (nestemäinen tai kiinteä)
condenserkondensaattori, jäähdytin, lauhdutin, kokoaja (opt.)
conditional formal potentialehtopotentiaali
conditional potentialehtopotentiaali
conductancekonduktanssi
conductivitykonduktiivisuus, johtokyky, johtavuus
conductometric titrationkonduktometrinen titraus, johtokykytitraus
conductorjohde
configurationkonfiguraatio
configuration spacekonfiguraatioavaruus
conformable matricesyhteensopivat matriisit
conformationkonformaatio
conformerkonformeeri, stabiili konformaatio
conglomeratkasauma, konglomeraatti
congruent melting pointkongruentti sulamispiste
conical flaskerlenmeyerkolvi, erlenmeyerpullo
conical skimmerreikälevy
conjugatedkonjugoitunut
conjugated acidliittohappo
conjugationkonjugaatio
conjugative effectkonjugatiivinen vaikutus
connectionkytkeminen, kontakti
conrotatorymyötäkiertoinen
consecutive reactionsperäkkäiset reaktiot
consistencekoostumus, sakeus, yhtäpitävyys
consistencykoostumus, sakeus, yhtäpitävyys
consistency testyhtäpitävyystesti
consistent force field, CFFyhteinäisvoimakenttä
consolute pointkriittinen liukoisuuspiste
constantmuodostumisvakio, muodostusvakio
constantsuhteellinen permittiivisyys, dielektrisyysvakio
constantvakio, vakio
constitutionkonstituutio, rakenne, koostumus
constitutional waterkidevesi
constraintpakko, rajoittava ehto
contact anglekosketuskulma
containersäiliö
contaminantepäpuhtaus
contaminationkontaminoituminen, saastuminen
continuityjatkuvuus
continuous wave, CWjatkuva aalto, jatkuvaherätteinen aalto
continuumjatkumo, kontinuumi
contour surfacenivoopinta
contour surface linenivooviiva
contractionsupistuminen, supistaminen, kannan kontrahointi
contributionkontribuutio, myötävaikutus
convergencekonvergenssi, suppeneminen
conversionmuuntuminen, muuntaminen, muunto-, konversio
convexkupera
convolutionkonvoluutio
coolantjäähdytysneste
cooligjäähdytys, jäähtyminen
cooling jacketjäähdytysvaippa
coordinatesnapakoordinaatit
coordination numberkoordinaatioluku
coordination, co-ordinationkoordinaatio, koordinointi
coplanarsamassa tasossa oleva
copolymersekapolymeeri, kopolymeeri
coresydän, ydin
core Hamiltoniansydänhamiltoni
Coriolis couplingcorioliskytkentä
corpuscularhiukkascorrection
correlationkorrelaatio, vastaavuus
correlation timekorrelaatioaika
correspondence principlevastaavuusperiaate
corrodesyöpyä, syövyttää
corrosionkorroosio, syöpyminen
corrosion potentialkorroosiopotentiaali, syöpymispotentiaali, sekapotentiaali
cosetjäännösluokka
cottonpuuvilla
coulombcoulombi (yksikkönä As)
Coulomb integralCoulombin integraali
coulometrycoulometria, kulometria
counterlaskuri
counterclockwisevastapäivään
counter-ionvastaioni
countspulsseja, pulssia
counts per secondpulssia sekunnissa
couplingkytkentä
coupling constantkytkentävakio
covalentkovalentti, kovalenttinen
cover platekansi
coveragepeittoaste, pinnan peittoaste
covering operationpeitto-operaatio (ryhmäteor.)
cps, cycles per secondhertsiä (yksikkönä Hz)
CPU, central processing unitkeskusyksikkö, suoritinyksikkö (atk)
Cr, chromiumkromi
crackingkrakkaus
creepryömiminen, ryömiä, valua
critical pointkriittinen piste
critical solubility temperaturekriittinen liukoisuuslämpötila
critical solution pointkriittinen liukoisuuspiste
critical solution temperaturekriittinen liukoisuuslämpötila
cross sectionpoikkileikkaus, vaikutusala (törmäysilmiöissä)
crosslinksilloitus, verkkoutus
crosslinked polymerverkkorakenteinen polymeeri, kolmiuloitteinen verkkopolymeeri
crosslinkingristisitominen, silloitus, verkkoutus
crown formkruunumuoto
crucibleupokas
cryogenickylmä-, kryogeeninen
cryogenicskylmätekniikka
cryostatkryostaatti
crystalkide
crystal fieldkidekenttä
crystal seedymppäyskide, kidealkio
crystallitekristalliitti, kidealkio
crystallizationkiteytys, kiteytyminen
crystallizekiteytyä
Cs, caesiumcesium
Cu, copperkupari
cubickuutiollinen, kuutio
curlroottori (mat.)
curly bracketsaaltosulkeet, { }
currentvirta
current densityvirtatiheys
cursorkohdistin, kursori
curvaturekaarevuus
cutjae, tislausjae, osa
cutoffkatkaisu, raja
cuvettekyvetti
cyclejakso, kierto, kiertoprosessi, sykli
cyclicsyklinen, jaksollinen, rengasrakenteinen
cyclization, ring closurerenkaanmuodostus
cylindricallieriömäinen, sylinterimäinen
DA complex, donor-acceptor complexdonori-akseptorikompleksi
DAC, D/A converter, digital to analogue converterdigitaali-analogiamuunnin, D/A-muunnin
daggertikari, obeliski, †
dampingvaimennus
dark currentpimeä virta
dashed linekatkoviiva
data (pl.)lukuarvot, mittaustulokset, tiedot
data acquisitiontiedonkeruu (atk)
data carriertietoväline (atk)
data processortietojenkäsittelylaite
databasetietokanta (atk)
datingajoitus
daughter iontytärioni (massaspektrom.)
daughter nuclidetytärnuklidi
DC, d.c., direct currenttasavirta
de Broglie relationde Broglien yhtälö
deactivatedeaktivointi
deactivationdeaktivoituminen
dead timekuollut aika
de-aerationilmanpoisto
decanterdekantterilasi, dekantteri
decayhajoaminen, vaimeneminen
decodetulkita
decompositionhajoaminen
deconvolutiondekonvoluutio (mat.)
decoupleirtauttaa (NMR), irrottaa, purkaa kytkeytyminen
decouplingirtautus (NMR), irrottaminen, irrotus, kytkennän purkaminen
de-excitepoistaa viritys
defectvika, virhe, defekti
deflectionpoikkeaminen, poikkeama, poikkeutus
deflexionpoikkeaminen, poikkeama, poikkeutus
deformationdeformaatio, muodonmuutos, vääristyminen
deformation vibrationdeformaatiovärähtely, taivutusvärähtely
DEFT, driven equilibrium Fourier transformDEFT (NMR)
degaspoistaa kaasut
degeneracydegeneraatio
degeneratedegeneroitunut
degradationpurkaminen, pilkkoutuminen, huononeminen
degradation producthajoamistuote
degree Celsiuscelsiusaste
degree of dissociationdissosiaatioaste
degree of freedomvapausaste
dehydrationdehydrataatio, veden poisto
dehydrogenationdehydraus, vedyn poisto
delnabla, ?
delayviipymä, viive
delayed neutronviivästynyt neutroni
delocalizationdelokalisaatio
demagnetizationmagneettisuuden poistaminen
demountable cellpurettava kyvetti
denaturantdenaturointiaine, denaturoija
denaturationdenaturointi
denominatornimittäjä (mat.)
densitometerdensitometri, tiheysmittari
densitytiheys
density matrixtiheysmatriisi
dephasingvaihekoherenssin menetys
depolarizationdepolarisaatio
depositionkerrostaminen, kerrostuminen, saostaminen, saostuminen, päällystäminen
depressionalenema, aleneminen, painuma
derivativejohdannainen, johdos, derivaatta (mat.)
descending symmetryvähenevä symmetria
deshieldingvarjostuksen vähentäminen
desiccantkuivausaine
desiccatorkuivaaja, eksikkaattori
desorbdesorboida, desorboitua
desorptiondesorptio, negatiivinen adsorptio
detection limittoteamisraja
detectordetektori, ilmaisin
detergentpesuaine
deterioratehuonontaa, pilata, huonontua, rappeutua
determination experimentnollakoe, sokea koe
detonationräjähdys
deuterationdeuterointi
dew pointkastepiste
Dewar flaskdewarastia, Dewarin astia
deviationpoikkeama, poikkeaminen
devicelaite
dextrorotatoryoikealle kiertävä
DH theory, Debye-Hückel theoryDebyen-Hückelin teoria
diagonaldiagonaalinen, lävistäjä-
diagonalizationdiagonalisoiminen
diagramkaavio, diagrammi
dialasteikko, asteikkolevy
dialysisdialyysi
diameterhalkaisija, läpimitta
diaphragmkalvo, himmennin (valok.)
diatomaceous earthpiimaa
diatomic moleculekaksiatominen molekyyli
diatomics in molecule, DIMmolekyylien kaksiatomisuus
diazotizationdiatsotointi, diatsotoituminen
dichroickaksivärinen, dikromaattinen
dichroismdikroismi, kaksivärisyys
dielectriceriste, dielektrinen, eristedielectric
dielectric lossdielektrinen häviö
difference banderotusvyö
differential thermal analysis, DTAdifferentiaalitermoanalyysi, DT-analyysi
differentiatederivoida, differentioida, differentioitua, erottaa
differentiating effectdifferentioiva vaikutus, erilaistava vaikutus
diffractiondiffraktio, taipuminen
diffraction patterndiffraktiokuvio
diffusediffundoitua, diffuusi
diffusion coefficientdiffuusiokerroin
diffusion currentdiffuusiovirta
diffusivitydiffundoituvuus
digitnumero
digitaldigitaali-, digitaalinen
digital computertietokone
digitizenumeeristaa
dihedral anglediedrikulma
dilatationlaajeneminen
diluentlaimennin, ohennin
dilutelaimentaa, laimea
dilutionlaimennus, laimentaminen
DIM, diatomics in moleculemolekyylin kaksiatomisuus
dimensionmittasuhde, ulottuvuus
-dimensional-dimensionaalinen, -ulotteinen
dimerdimeeri
dimerizationdimeroituminen, dimerointi
diode arraydiodirivi
dipolardipolaarinen, dipolinen
dipoledipoli
dipole momentdipolimomentti
dipole-dipole interactiondipoli-dipoli-vuorovaikutus
direct productsuora tulo
direct sumsuora summa
disclevy. pyöreä levy
disc integratorlevyintegraattori
disc techniquetablettitekniikka (IR-spektrometriassa)
dischargepurkaus, purkaa
discontinuousepäjatkuva
discrete spectrumviivaspektri
discriminatordiskriminaattori
disintegrationhajoaminen
disklevy, pyöreä levy
dislocationdislokaatio, siirros
dispersalhajaantuminen, hajottaminen
dispersedispergoitua, sekoittua, sekoittua emulsioksi, suspensioksi tms.
disperse systemdisperssi systeemi
disperseddispergoitunut, disperssi
dispersiondispersio, hajaantuminen, hajonta
dispersion mediumdispersioväliaine
dispersive spectrometerdispersiospektrometri
displacementsiirtymä, poikkeama, poikkeama tasapainoasemasta, syrjäytys (kromatogr.)
displacement reactionsyrjäytysreaktio, korvausreaktio
displaynäyttö
disproportionationdisproportionointi, disproportinoituminen
disrotatoryvastakiertoinen
dissipationdissipaatio, hajaantuminen, häviö
dissipation coefficienthäviökerroin
dissociatedissosioitua, dissosioida
dissociationdissosiaatio, hajoaminen
dissolveliuottaa, liueta
distilltislata
distillationtislaus
distilling flasktislauskolvi
distortionvääristymä, vääntymä, särö (elektr.)
distributionjakauma, jakutuma, jakautuminen, distribuutio
distributionkulmajakautuma
distribution constantjakautumisvakio
distribution lawjakautumalaki
distribution numberjakautumisvakio
divergencedivergenssi, hajaantuminen
DLVO-theory, Deryagin-Landau-Verwey-Overbeek theoryDLVO-teoria (pintakem.)
domainalue
donicityluovutuskyky
donordonori, luovuttaja, lahjoittaja
dopantseostusaine
dopingseostus, seostaminen
dosimeterannosmittari, dosimetri
dot productpistetulo
double bondkaksoissidos
double daggerkaksoistikari, kaksoisobeliski, ‡
double groupkaksoisryhmä (ryhmäteor.)
double helixkaksoiskierukka, kaksoiskierre
double layerkaksoiskerros
double precisionkaksoistarkkuus, kahden sanan tarkkuus (atk)
double refractionkahtaistaitteisuus
double resonancekaksoisresonanssi
double zeta basiskaksois-zeetakanta
double-beamkaksisäteinen, kaksisäde
double-focusingkaksoisfokusoiva
doubletdupletti
doublingkahdentaminen, kahdentuminen
doughnuttoroidi
dragvastusvoima
drainagekuivuminen (kolloidikemia)
drawingvenytys, veto
driftvaeltelu, vaeltaa, ryömiä, valuminen, juoksu, esim. mitattavan suureen vaeltelu
drift speedajautumisnopeus
drift velocityajautumisnopeus
driving forcepakotevoima, ajava voima
driving-offhöyrystäminen
dropletpieni pisara, tippa
dropping bottletiputuspullo
drum recorderrumpupiirturi
dry boxkuivakaappi
dry icehiilihappojää
dry powder extinguisherjauhesammutin
drying ovenkuivauskaappi
DSC, differential scanning calorimeterDSC-kalorimetri
DTA, differential thermal analysisDT-analyysi, differentiaalitermoanalyysi
dual columnkaksoiskolonni
ductilevenyvä, taipuisa, sitkeä
dummyvale-, tyhjä
dummy atomvaleatomi, apupiste
dummy indexsummausindeksi
duplicatemonistaa, jäljennös
durabilitykestävyys
dwell timepoimintaväli
Dy, dysprosiumdysprosium
dyeväriaine, värjätä
dye laservärilaser
dyeingvärjäys
dynamicdynaaminen
e.g., exempli gratia (lat.)esimerkiksi
earth (engl.)maa, sähkölaitteen maa
eclipsedkohdakkainen, kohdakkais-
EDA complex, electron donor-acceptor complexelektronidonoriakseptorikompleksi
eddy currentpyörrevirta
effectilmiö, efekti, vaikutus
effective nuclear chargetehokas ydinvaraus
effective plate numbertehollinen pohjaluku, efektiivinen pohjaluku
effervescekuohua, poreilla
efficacytehokkuus
efficiencyhyötysuhde
efflorescencepintaan kiteytyminen
effluenteffluentti, poiste
effluent splittervirtauksenjakaja
effusioneffuusio
EHT, extended Hückel theorylaajennettu Hückelin teoria
EHT, extra high tensionerittäin korkea jännite
eigenfunctionominaisfunktio
eigenvalueominaisarvo
elastickimmoinen, elastinen
elastomerelastomeeri
ELDOR, electron-electron double resonanceelektroni-elektroni-kaksoisresonanssi, ELDOR-menetelmä
electric displacementsähkövuon tiheys (tunnus D)
electric field strengthsähkökentän voimakkuus (tunnus E)
electric polarizationsähköinen polarisaatio
electrochemical cellsähkökemiallinen kenno
electrochemistrysähkökemia
electrochromismelektrokromismi
electrodeelektrodi
electrode reactionelektrodireaktio
electrodialysiselektrodialyysi
electrodicselektrodikinetiikka
electrokinetic potentialsähkökineettinen potentiaali, zeeta-potentiaali
electrolysiselektrolyysi
electrolyteelektrolyytti
electrolytic conductivitykonduktiivisuus, elektrolyyttinen johtavuus
electromagnetic radiationsähkömagneettinen säteily
electron capture detectorelektroninkaappausdetektori, elektroninsieppausdetektori
electron deficientvajaaelektroninen
electron diffractionelektronidiffraktio
electron microscopyelektronimikroskopia
electron releasingelektroneja luovuttava
electron repellingelektroneja hylkivä
electron transferelektronin siirto
electronaffinityelektroniaffiniteetti
electron-attractingelektroneja vetävä
electronegativityelektronegatiivisuus
electroneutralitysähköinen neutraalisuus, elektroneutraalisuus
electronicelektroninen
electrophilicelektrofiilinen
electrophoresiselektroforeesi
electroplatesähköpinnoittaa
electrospraysähkösuihkutus, sähkösumutus
electrostaticsähköstaattinen
electrostatic unit, esusähköstaattinen yksikkö
electrostrictionelektrostriktio, liuotinmolekyylien pakkautuminen ionien ympärille
electrosynthesissähkösynteesi
elementalkuaine, luonnonvoima, alkio (mat.), sähköpari
elementary analysisalkuaineanalyysi
elementary chargealkeisvaraus
elementary particlealkeishiukkanen
elementary reactionalkeisreaktio
elevation of boiling pointkiehumispisteen kohoaminen
eliminationeliminaatio
eluateeluoida, eluoitua, eluaatti
eluenteluentti
elution time, elutive powereluointiaika, eluutioaika
EMF, electromotive forcesähkömotorinen voima, elektromotorinen voima, lähdejännite
emissionemissio
emissivityemissiivisyys
emitemittoida, säteillä
emittersäteilijä, emitteri (transistorissa)
emulsifyemulgoida
emulsifying agentemulgaattori
emulsionemulsio
enantiomerenantiomeeri
enantiomeric selectivityenantioselektiivisyys, enantiomeerinen selektiivisyys
enantiomorphousenantiomorfinen
enantioselectivityenantioselektiivisyys, enantiomeerinen selektiivisyys
encounter complexkohtaamiskompleksi
end grouppääteryhmä
ENDOR, electron-nuclear-double resonanceelektroni-ydin-kaksoisresonanssi, ENDOR-menetelmä
endothermicendoterminen
energeticenerginen, suurenerginen, energeettinen
energy conservationenergian säilyminen
energy levelenergiataso
energy transferenergian siirtyminen, energiansiirto
enolizationenoloituminen
enrichmentrikastaminen
ensembleyhdelmä (termodyn.)
enthalpyentalpia
entrance slittulorako
entropyentropia
environmentalympäristö-
enzymeentsyymi
epimerepimeeri
epitaxialepitaksiaalinen
epoxyepoksi
epoxy resinepoksihartsi
EPR, electron paramagnetic resonanceelektronin paramagneettinen resonanssi
equationyhtälö
equation of continuityjatkuvuusyhtälö
equation of statetilayhtälö
equatorialekvatoriaalinen
equilibriumtasapaino
equilibrium constanttasapainovakio
equimolarekvimolaarinen
equipmentväline, laite, välineistö, laitteisto
equivalentekvivalentti, samanarvoinen
equivalent conductivityekvivalenttikonduktiivisuus, ekvivalenttijohtokyky
equivalent orbitalekvivalenttiorbitaali
Er, erbiumerbium
ergodicergodinen
Erlenmeyer flaskerlenmeyerkolvi, erlenmeyerpullo
Es, einsteiniumeinsteinium
ESCA, electron spectroscopy for chemical analysisESCA-menetelmä
ESI, electrospray ionizationsähkösuihkutusionisaatio
ESR, electron spin resonanceelektronin spinniresonanssi
esterificationesteröiminen, esteröinti, esteröityminen
esterifyesteröidä
estimationarviointi
esu, electrostatic unitsähköstaattinen yksikkö
et al., et alii (lat.)ja muut
etalonetaloni, mittanormaali
etchingsyövytys
etherealeetteri
Eu, europiumeuropium
Eulerian anglesEulerin kulmat
eutecticeutektinen
evacuatetyhjentää, tyhjentää kaasuista
evaluatelaskea arvo, arvioida
evaporatehaihtua, haihduttaa
evenparillinen, tasainen
exact differentialkokonaisdifferentiaali, eksakti differentiaali
excessylimäärä-, eksessiexcess
excess pressureylipaine
exchange currentitseisvirta
exchange forcevaihtovoima
exchange interactionvaihtovuorovaikutus
exchange reactionvaihtoreaktio
excimereksimeeri
exciplexeksipleksi
exciplex dimereksimeeri
excitedvirittynyt
excited complexeksipleksi
excited stateviritystila
exciting radiationvirittävä säteily
excitoneksitoni
excluded volumekuollut tilavuus (esim. van der Waalsin yhtälössä)
exclusion principlekieltosääntö
exhaust airpoistoilma, ulosmenoilma
exhaust gaspakokaasu, poistokaasu, ulos menevä kaasu
exit airpoistoilma, ulosmenoilma
exit slitmenorako, lähtörako
exitancesäteilyeksitanssi, säteilemisvoimakkuus
exothermiceksoterminen
expansionlaajeneminen
expectation valueodotusarvo
explosiveräjähdysaine, räjähdys-, räjähtävä
exsiccatekuivata
exsiccatoreksikkaattori
extended basislaajennettu kanta
extended Hückel methodlaajennettu Hückelin menetelmä
extended setlaajennettu joukko, laajennettu kanta
extenderjatkoaine, täyteaine
extensive quantityekstensiivisuure, määräsuure
extent of reactionreaktiomäärä
externalulkoinen, ulko
extinctionabsorbanssi, ekstinktio
extinguishersammutin
extractuute, uuttaa
extraction constantuuttovakio
extraordinary rayerikoissääntöinen säde
extremeäärimmäinen, ääri
eyepieceokulaari
F, fluorinefluori
f.c.c., face-centered cubic latticepintakeskinen kuutiollinen hila
fabrickudos, kangas
facesivu, pinta, tahko
face-centeredpintakeskinen (kidehila)
facilitated transporthelpotettu kuljetus
facilityväline, apuneuvo
factorkorjauskerroin
factortekijä, jakautua tekijöiksi
factor analysisfaktorianalyysi (mat.)
factor group analysistekijäryhmäanalyysi (ryhmäteor.)
factorialkertoma, N!
fadinghäipyminen, haalistuminen
falloutlaskeuma
faradfaradi (kapasitanssin yksikkö, F)
Faradaic currentfaradinen virta
Faraday constantFaradayn vakio
FE model, free electron modelvapaaelektronimalli
Fe, ironrauta
feedsyöttö, syöttää
feedbackpalaute, takaisinkytkentä
female jointnaarasliitos, naarasliitin
FEMO, free electron molecular orbitalvapaaelektronimolekyyliorbitaali
fermentationkäyminen
Fermi resonancefermiresonanssi
fermionfermioni
ferrulemetallirengas, -hela
fibre, fiberkuitu
FID, flame ionization detectorliekki-ionisaatiodetektori
fieldkenttä
field effectkenttäefekti
field strengthkenttävoimakkuus
field strengthmagneettikentän voimakkuus
filamenthehkulanka
filearkisto, arkistoida, taltioida, tiedosto, rekisteri
filmkalvo, filmi, elokuva
film balancepintavaaka
filtersuodatin
filter flaskimupullo
filter papersuodatinpaperi
final statelopputila
fine structurehienorakenne
FIR, far infraredkaukoinfrapuna
first harmonicperusvärähtely, perusvärähtely
first-order reactionensimmäisen kertaluvun reaktio
fissionfission, halkeaminen
five-membered ringviisirengas
fixed bed reactorkiintopetireaktori
fixed pointkiinteä pilkku, kiinteä jaospiste (atk, amer. piste vastaa eur. pilkkua)
flame emissivity detectorliekkiemissiodetektori
flame retardantliekinestoaine, paloa hidastava aine
flammablesyytyvä, helposti syttyvä
flangelaippa
flash chamberhöyrystyskammio
flash photolysisvälähdysfotolyysi
flash pointleimahduspiste
flaskkolvi, pullo
flat bottomed flaskkeittopullo
flat-bed recorderlaakapiirturi
flexibilityjoustavuus, taipuisuus
floating pointliukuva pilkku, liukuva jaospiste (atk, amer- piste vastaa eur. pilkkua)
floating point numberliukuluku (atk)
flocflokki
flocculationsaostuminen, höytysaostuminen, flokkulaatio
flotationvaahdotus
flowvirtaus, vuo
flow cellvirtauskyvetti, virtauskenno
flow chartvuokaavio, kulkukaavio
flow ratevirtausnopeus
fluctuationfluktuaatio, satunnaisvaihtelu
fluidjuokseva neste, juokseva kaasu
fluid bedleijualusta, leijukerros, leijupeti
fluid chromatographyfluidikromatografia
fluidityjuoksevuus, fluiditeetti
fluidized bedleijualusta, leijukerros, leijupeti
fluorescefluoresoida
fluorescencefluoresenssi
fluorescence detectorfluoresenssidetektori, fluoresenssi-ilmaisin
fluorescentfluoresoiva
fluorimetryfluorometria
fluorinatefluorata
fluorocarbonshiilifluoridit, fluoratut hiilivedyt
fluorometryfluorometria
fluxvuo, virta
flux densityvuontiheys
Fm, fermiumfermium
FMIR, frustrated multiple internal reflectionFMIR, moninkertainen ATR, moninkertainen kokonaisheijastus
foam extinguishervaahtosammutin
foaming agentvaahdotusaine
focal lengthpolttoväli
focuspolttopiste
foilkalvo, ohut levy
folding, fold-overkertautuminen, peilautuminen
footnotealaviite
forbidden transitionkielletty siirtymä, kielletty transitio
force constantvoimavakio
force fieldvoimakenttä
fore-prismetuprisma
formatmuotolause, formaatti (atk)
formationmuodostuminen, muodostumisformation
formula (pl. formulas tai formulae)kaava
formylationformylointi, formyloiminen, formyloituminen
foumantvaahdotusaine
foundry resinvaluhartsi
Fr, franciumfrankium
fractionfraktio, jae
fractionfraktio, jae, osa
fractional coverage of a surfacepeittoaste, pinnan peittoaste
fractional distillationjakotislaus
fractional lifemurtoaika
fractionatingfraktiointi, jakotislaus, jaottelu, jakeiden erottelu
fractionating columnfraktiointikolonni, erotuskolonni
fractionationfraktiointi, jakotislaus, jaottelu, jakeiden erottelu
fragmentosanen, sirpale, pilke (fragmentti)
fragmentationpilkkoutuminen
free energyvapaa energia
free energy functionvapaaenergiafunktio
free induction decayvapaan induktion vaimeneminen
free pathvapaa matka
free radicalvapaa radikaali
free valence indexvapaa valenssi
freedom, degree ofvapausaste
freezing pointjäätymispiste, jähmettymispiste
freezing point depression, freezing point loweringjäätymispisteen alenema
frequencytaajuus, frekvenssi
frequency factorfrekvenssitekijä
frictionkitka
fringejuova
frontrintama, eturintama
frontier orbitalrajaorbitaali (HOMO tai LUMO)
FT, Fourier transformationfouriermuunnos
FTIR, Fourier-transform infrared (IR) spectroscopyFourier-infrapunaspektroskopia, Fourier-muunnosinfrapunaspektroskopia, FTIR-spektroskopia
FTMS, Fourier-transform mass spectrometryFourier-muunnosmassaspektrometria, Fourier-massaspektrometria
FTS, Fourier transform spectroscopyfourierspektroskopia
fuel cellpolttokenno
fugacityfugasiteetti
fume cupboard, fume hoodvetokaappi
functioneksessifunktio
function of statetilan funktio
functional groupfunktionaalinen ryhmä
fundamentalperusvärähtely, perusvärähtely-, perusluonteinen
fundamental frequencyperustaajuus
fundamental levelperusenergiataso (v = 1)
fundamental particlealkeishiukkanen
fundamental transitionperussiirtymä
fundamental vibrationperusvärähtely
funnelsuppilo
fusesulake
fusing pointsulamispiste
fusionfuusio, sulautuminen, yhtyminen, sulaminen, sulattaminen
Ga, galliumgallium
gainvahvistus
galley proofliuskavedos, vedos
galvanicgalvaaninen
gas constantkaasuvakio
gas cylinderkaasupullo
gas washing bottlekaasunpesupullo
gaseouskaasumainen
gaskettiiviste
gateveräjä (NMR, atk), portti (elektr., opt.)
gauche formgauche-muoto
gaugemittari, mitata
gauge glassnesteenkorkeuslasi, vedenkorkeuslasi
gauge pressuremanometripaine
gauge transformationmittamuunnos
GaussianGaussin, Gaussin funktio
Gaussian type orbital, GTOGaussin orbitaali
GC, gas chromatographykaasukromatografia
Gd, gadoliniumgadolinium
Ge, germaniumgermanium
gearhammaspyörä, laite, vaihteisto
gelgeeli
gelationhyytyminen, geeliytyminen
geminalgeminaalinen
general acid catalysisyleinen happokatalyysi
general base catalysisyleinen emäskatalyysi
generatinggeneroiva, synnyttävä
gerade (saks.)parillinen
g-factorg-kerroin (spektrosk.)
ghost atomhaamuatomi (kvanttikem.)
Gibbs energyGibbsin energia
Gibbs functionGibbsin funktio
glass beadlasihelmi, lasikuula
glass columnlasikolonni
glass fibrelasikuitu
glass rodlasisauva
glass tubelasiputki
glass warelasitavara, lasiastia
glass woollasivilla
glassy carbonlasihiili
GLC, g.l.c., gas-liquidchromatographykaasu-nestekromatografia
glide planeliukutaso
glow dischargehohtopurkaus
glove boxhansikaskaappi
GLPC, gas-liquid partition chromatographykaasu-nestejakautumiskromatografia
glueliima, liimata
gogglessuojasilmälasit, suojalasit
Golay cellGolayn kenno
grad, gradientgradientti, kaltevuus
graduated cylindermittalasi
graduated flaskmittapullo
graduated pipettemittapipetti
grain sizekoko, hiukkaskoko, rae
gram (amer.)gramma
grammegramma
grand canonical ensemblesuurkanoninen yhdelmä
granulationrakeistus, rakeisuus
graphkuvaaja
graph theoryverkkoteoria
gratinghila
gravitypainovoima, maan vetovoima
gridhila (elektroniputkessa)
grindingjauhaminen, hiominen
gross selection rulekarkea valintasääntö
ground (amer.)maa, sähkölaitteen maa
ground glass jointlasihios
ground jointhios
ground stateperustila
group frequencyryhmätaajuus
group orbitalryhmäorbitaali
group theoryryhmäteoria
GSC, gas-solid chromatographykaasu-kiinteäainekromatografia
GTO, Gaussian type orbitalGaussin orbitaali
GVFF, general valence force fieldyleinen valenssivoimakenttä
gyromagnetic ratiogyromagneettinen suhde
H, hydrogenvety
habitmuoto, kidemuoto, hahmo
half-band widthvyön puoliarvoleveys, absorption puoliarvoleveys
half-cell reactionelektrodireaktio
half-integerpuoliluku
half-integralpuolilukuinen
half-lifepuoliintumisaika
half-peak potentialpuolipiikkipotentiaali
half-reactionpuolireaktio
half-wave potentialpuoliaaltopotentiaali
halogenationhalogenointi, halogenoituminen
Hamiltonianhamiltoni
Hamiltonian operatorHamiltonin operaattori
handednesskätisyys
hard acidkova happo
hard basekova emäs
hardeningkarkaisu
hardwarelaitteisto
harmonicharmoninen, ylivärähtely
harmonic oscillatorharmoninen värähtelijä
hazardousvaarallinen
h-barh, h-viiva
He, heliumhelium
head-onsuoraan kohti
head-to-head structurepää-pää-rakenne
head-to-tail structurepää-häntä-rakenne
heatlämpö, lämpöenergia
heat capacitylämpökapasiteetti
heat exchangelämmönvaihto
heat of combustionpalamisentalpia, palamislämpö
heat of formationmuodostumisentalpia, muodostumislämpö
heat transferlämmönsiirto
heating coilkuumennuskierukka
heating jacketkuumennusvaippa
HELC, high effeciency liquid chromatographysuuren erotuskyvyn nestekromatografia
helicalkierteinen, spiraalimainen
helixkierukka, ruuviviiva
Helmholtz energyHelmholtzin energia
henryhenri (induktanssin yksikkö, H)
Hermitianhermiittinen
hertzhertsi, Hz
heterodyne beat methodheterodyne beat-menetelmä
heterogeneousheterogeeninen
heteronucleareriytiminen
heteropolarpoolittomia ja poolisia ominaisuuksia omaava
HETP, height equivalent of theoretical plateteoreettinen pohjan korkeus, teoreettisen pohjan korkeusekvivalentti
hexadecapoleheksadekapoli
hexagonalheksagonaalinen
Hf, hafniumhafnium
Hg, mercuryelohopea
high pressuresuurpaine, korkeapaine
high resolution chromatographysuuren erotuskyvyn kromatografia
high speed separationnopea erotus, suurinopeuksinen erotus
high temperature chromatographykorkean lämpötilan kromatografia
high vacuumsuuri alipaine, suuri vakuumi, korkea vakuumi
high-resolution spectrometersuuren erotuskyvyn (omaava) spektrometri
hindered rotationestynyt rotaatio
HMO methodHMO-menetelmä
HMO, Hückel molecular orbitalHückelin molekyyliorbitaali
Ho, holmiumholmium
hold-up timeviiveaika
holeaukko
hole theorykoloteoria
hollow cathode lamponttokatodilamppu
holographyholografia
HOMO, highest-energy occupied molecular orbitalylin miehittynyt molekyyliorbitaali
homogeneoushomogeeninen
homologuehomologi
homolysishomolyysi
homonuclearsamaytiminen
homopolymerhomopolymeeri
hoodvetokaappi
hoseletku
host moleculeisäntämolekyyli
hot atomkuuma atomi
hot bandkuuma absorptiovyö
HPCE, high performance capillary elctrophoresissuuren erotuskyvyn kapillaarielektroforeesi
HPLC, high performance liquid chromatographysuuren erotuskyvyn nestekromatografia
HPTLC, high performance thinlayer chromatographysuuren erotuskyvyn ohutkerroskromatografia
HSAB, hard and soft acids and baseskovat ja pehmeät hapot ja emäkset
Hull elementHullin elementti
humiditykosteus
HV, high voltagesuurjännite, korkeajännite
hybridhybridi
hybridizationhybridisaatio, hybridisointi
Hückel modelHückelin malli
hydratehydratoida, hydratoitua, hydraatti
hydratedhydratoitunut
hydrationhydrataatio, veden liittäminen
hydrogen bondvetysidos
hydrogen bridge bondvetysiltasidos
hydrogenationhydraus
hydrolysishydrolyysi
hydronium ionhydroniumioni
hydrophilichydrofiilinen
hydrophobichydrofobinen
hydrostatic pressurehydrostaattinen paine
hydroxide ionhydroksidi-ioni
hydroxylhydroksyyli
hydroxylationhydroksylointi, hydroksylaatio, hydroksyloituminen
hygrometerhygrometri, kosteusmittari
hyperchromic effecthyperkrominen ilmiö, absorptiointensiteetin kasvu
hyperconjugationhyperkonjugaatio
hyperfine structureylihienorakenne
hyphenyhdysviiva
hyphenationliittäminen, yhdistäminen
hypochromic effecthypokrominen ilmiö, absorptiointensiteetin pieneneminen
hypsochromic shifthypsokrominen siirtymä, sinisiirtymä
hysteresishystereesi
i factori-tekijä
I, iodinejodi
i.e., id est (lat.)se on
I/O, IO, input-outputsyöttö - tulostus (atk), tulo – lähtö
ibid., ibidem (lat.)samassa paikassa
IC, ion chromatographyionikromatografia
ice-point temperaturejääpistelämpötila
ICP, inductively coupled plasmainduktiokytketty plasma
ideal gasideaalikaasu
identity elementykkösalkio (ryhmäteor.)
identity operationidenttisyysoperaatio
IE, ion exchangeioninvaihto
IEE, induced electron emissionindusoitu elektroniemissio
IEXC, ion-exchange chromatographyioninvaihtokromatografia
ignitablesyttyvä
ignitionsyttyminen, sytytys
ignition temperaturesyttymispiste
illuminancevalaistusvoimakkuus
image chargepeilikuvavaraus
imaginaryimaginaarinen, imaginäärinen
immersionimmersion, upottaminen
immersion heateruppokuumennin
immisciblesekoittumaton
immobileliikkumaton, paikallaan pysyvä
impacttörmäys, isku
impact resistanceiskunkestävyys
impedanceimpedanssi
imperfectionpuutteellisuus, vika, kidevirhe, hilavirhe
implosionimploosio, sisäänpäinräjähdys
impregnatekyllästää, impregnoida
improper axiskiertoheijastusakseli
impurityepäpuhtaus
In, indiumindium
inaccuracyepätarkkuus, mittauksen epätarkkuus
inactiveinaktiivinen, tehoton
inchinghidas liikkuminen
incidenttuleva
incident angletulokulma
inclusionsulkeuma, inkluusio
incoherentepäkoherentti
incompatibleyhteensopimaton, sekoittumaton
incongruentepäkongruentti
independent-particle modelriippumattomien hiukkasten malli
indeterminacy principleepämääräisyysperiaate
index of refractiontaitekerroin
index, pl. indexessisällysluettelo, hakemisto
index, pl. indiceskerroin, indeksi
indicatorindikaattori
indicator electrodeindikaattorielektrodi
INDO method, intermediate neglect of differential overlap methodINDO-menetelmä
INDOR, internuclear double resonanceINDOR, INDOR-tekniikka
inducedindusoitu, indusoitunut
induced electron emission, IEEindusoitu elektroniemissio
inductanceinduktanssi
inductioninduktio
inductive effectinduktiivinen efekti
inductively coupled plasma spectrometryinduktiivinen plasmaspektrometria, ICP-spektrometria
inductively coupled plasma, ICPinduktiokytketty plasma
inelastickimmoton, epäelastinen
inelastic scatteringkimmoton sironta
inequalityerisuuruus
inertinertti, reagoimaton
inert electrolyteinertti elektrolyytti, tukielektrolyytti, reaktioon osallistumaton elektrolyytti
inertiahitaus
inflammabletulenarka, helposti syttyvä
inflexion pointkäännepiste
inhibitionesto, hidastus, inhibition, passivointi
inhibitorinhibiittori, inhibiitti
inhomogeneousepähomogeeninen
initial conditionsalkuehdot
initial rate methodalkunopeusmenetelmä
initial statealkutila
initiationheräte, alkaminen
injectruiskuttaa, injisoida
injection portinjektiopesä
injectorsuutin, injektori
inletsisääntulo, sisäänmeno, tulo-, syöttö-
inlet pressuretulopaine, sisääntulopaine
in-plane vibrationtasovärähtely
inputtulo, sisääntulo, syöttö (atk)
input impedancetuloimpedanssi, ottoimpedanssi
insecticidehyönteismyrkky
insolubleliukenematon
instabilitypysymättömyys
installationasentaminen, asettaminen
instantaneous valuehetkellinen arvo
instrumentlaite, koje, väline, mittari, työkalu
instrument error, instrumental errorlaitevirhe, laitteesta aiheutuva virhe
instrumentationlaitteisto, instrumentointi, kojeisto, kojeistus, laitteilla varustaminen
insulatoreriste, eristin
integerkokonaisluku
integral heat of solutionintegraalinen liukenemislämpö (kokonaisliukenemislämpö)
integrandintegroitava funktio
intensityintensiteetti
intensive quantityintensiivisuure
inter-välinen, joidenkin välinen
interactionvuorovaikutus
interceptleikkaus, leikkauspiste, suoran ja y-akselin leikkauspisteen etäisyys origosta
interfacerajapinta, liitäntä
interfacialrajapinta-, raja
interferenceinterferenssi, häiriö
interionicionienvälinen
intermediatevälituote, intermediaatti, väliintermediate
intermolecularmolekyylien välinen
internal conversion, ICsisäsiirtymä
internal coordinatesisäinen koordinaatti
internal energysisäenergia
internal rotationsisäinen rotaatio
internuclear distanceydinten välimatka
internuclear double resonance technique, INDOR techniqueINDOR- tekniikka
intersticevälisija
interstitialvälisija
intimate ion pairläheisionipari
intrasisäinen
intramolecularmolekyylin sisäinen
intrinsicsisäinen, todellinen, luontainen
intrinsic viscosityrajaviskositeettiluku
invariantinvariantti, muuttumaton
invariant subgroupnormaali aliryhmä
inverse elementkäänteisalkio
inversioninversio (myös ryhmäteor.)
invertedkäänteinen, käänteisI0,
ionioni
ion chromatography, ICionikromatografia
ion effectyhteisen ionin vaikutus
ion exchangerioninvaihdin, ioninvaihtaja
ion impactionipommitus
ion replacementioninvaihto
ion selectiveioniselektiivinen
ion-dipole bondionisidos
ionicioni, ionimuotoinen
ionic atmosphereioniatmosfääri
ionic bond, ionic linkageionisidos
ionic productionitulo
ionic strengthionivahvuus
ionizationionisaatio, ionisoituminen, ionisoiminen
ionizeionisoida, ionisoitua
ionizing powerionisoimiskyky
ion-pairing liquid chromato-graphy, IPLCionipariuuttokromatografia, ioniparinestekromatografia
IP, ionization potentialionisaatiopotentiaali, ionisoitumispotentiaali
IPC, ion-pair chromatographyioniparikromatografia
IP-LLE, ion-pair liquid-liquid extractionneste-neste-ionipariuutto
IR, i.r., infrared, infra-redinfrapuna, infrapuna-, IR
Ir, iridiumiridium
irradiancesäteilytysvoimakkuus
irradiationsäteilytys
irreducible representationredusoitumaton esitys (ryhmäteor.)
irreversibleirreversiibeli
ISC, intersystem crossingsysteemien välinen siirtymä
isenthalpicisentalpinen, entalpiavakio
isobarisobaari
isocoreisokori
isoelectricisoelektrinen
isoelectronicisoelektroninen
isolateeristää
isolationeristäminen, eristys
isomerisomeeri
isomerismisomeria
isomerizationisomeroituminen, isomerointi
isopiesticisopiestinen
isoplethvakiokoostumussuora (termodyn.)
isosbestic pointisosbestinen piste
isostericisosteerinen
isotacticisotaktinen
isothermisotermi
isotopeisotooppi
isotope effectisotooppiefekti
italicskursivointi, vinokirjaimet
iterateiteroida
ITP, isotachophoresisisotakoforeesi
jacketvaippa
jetsuihku
jitterhajonta (elektr.)
jointliitos, liitoskohta
junctionliitoskohta, liittäminen
K, potassiumkalium
K-captureK-kaappaus, K-sieppaus
KDP crystalkaliumdivetyfosfaattikide (lasertekn.)
kelvinkelvin (lämpötilan yksikkö, K)
kernelydinfunktio, ydin (mat.)
Kerr-cellKerrin kenno
keto-enol tautomerismketo-enoli-tautomeria
keyboardnäppäimistö
kinematickinemaattinen
kinetic energyliike-energia
kinetics (pl.)kinetiikka
kitvälineet, rakennussarja
klystron, klystron valveklystroni
Kr, kryptonkrypton
La, lanthanumlantaani
labelled atommerkkiatomi
labilelabiili, epästabiili, pysymätön
ladder polymertikapuupolymeeri
laevorotatoryvasemmalle kiertävä
laghidastus, viipymä, jäädä jälkeen, eristää
lambda pointlambdapiste (termodyn.)
laminarlaminaarinen
LaplacianLaplacen operaattori
Larmor frequencylarmortaajuus
laser, light amplification by stimulated emission of radiationlaser
laser-excitedlaserviritteinen, laser viritetty
lasinglaserointi
latent heatlatentti lämpö, latentti lämpöenergia, latentti entalpia
lateralsivuttainen, ulko
latticehila, kidehila
law of independent migration of ionsionien vapaan kulun laki
law of mass actionmassavaikutuksen laki
law of rational indiceskokonaislukuindeksien laki
laws of thermodynamicstermodynamiikan pääsäännöt
layerkerros
layer latticekerroshila
LC, liquid chromatographynestekromatografia
LCAO, linear combination of atomic orbitalsatomiorbitaalien lineaarinen kombinaatio, atomiorbitaalien lineaarinen yhdelmä
LD, lethal dosetappava annos
leadjohto, lyijy, johtaa
lead storage batterylyijyakku
leading edgerintama, eturintama
leak detectorvuodonilmaisin
leakagevuoto
leaving grouppoistuva ryhmä (molekyylissä)
LED, light-emitting diodehohtodiodi, led, ledi
LEED, low-energy electron diffractionmatalaenergiainen elektronidiffraktio
left-hand side, l.h.s.vasen puoli, yhtälön vasen puoli
level spacingenergiatasojen väli, tasojen väli
level widthtason väljyys
levelling effecttasoitusvaikutus
levervipu
lever rulevipusääntö
Lewis acidLewisin happo
levo formlevo-muoto, vasen-muoto
levorotatoryvasemmalle kiertävä
Li, lithiumlitium
librationlibraatio, heilahtelu
lidkansi
LIF, laser-induced fluorescencelaserindusoitu fluoresenssi
lifetimeelinaika, elinikä
ligandligandi
ligand fieldligandikenttä
light scatteringvalonsironta
light sourcevalolähde
light transmissionvalonläpäisevyys
limit of detectiontoteamisraja
limitingraja-, rajoittava
line integralviivaintegraali
line printerrivikirjoitin
line spectrumviivaspektri
linearlineaarinen, lineaari
linear free energy relationshiplineaarinen vapaaenergiariippuvuus
linearitylineaarisuus
linearly polarized lightlineaarisesti polaroitu valo, lineaarisesti polaroitunut valo
line-shapeviivamuoto
linewidthviivanleveys
liquefactionnesteytys
liquidneste, nestemäinen
liquid crystalnestekide
liquid junctionsuolasilta, nesterajapintasuolasilta
liquid junction potentialnestepotentiaali
liquid-liquid chromatographyneste-neste-kromatografia
liquidus (lat.)neste
loc. cit., loco citato (lat.)siteeratussa paikassa
local potentialpaikallispotentiaali
localizationlokalisaatio, paikallistuminen
locationpaikannus, sijainti
lock-in amplifierlukitusvahvistin
lone pair, lone pair of electronsvapaa elektronipari
longitudinalpitkittäis
long-range shieldingkaukovarjostus
loopsilmukka
loose ion pairlöyhä ionipari
LorenzianLorenzin
lower case letterpieni kirjain
lowering operatorlaskuoperaattori
Lr, lawrenciumlawrencium
lsq, least squarespienin neliösumma, pns
Lu, lutetiumlutetium
lubricationvoitelu
luminanceluminanssi, valotiheys
luminescenceluminesenssi
luminous fluxvalovirta
luminous intensityvalovoima
LUMO, lowest-energy unoccupied molecular orbitalalin miehittymätön molekyyliorbitaali, alin tyhjä molekyyliorbitaali
lyate ionlyaatti-ioni
lyophiliclyofiilinen
lyophobiclyofobinen
Mmol dm-3
m.p., melting pointsulamispiste sp.
m/z, mass to charge ratio, mass/charge ratiomassavaraussuhde
macroscopicmakroskooppinen
magic numbermaaginen luku
magneticmagneettinen, magneettimagnetic
magnetic flux densitymagneettivuon tiheys
magnetic inductionmagneettinen induktio
magnetic momentmagneettinen momentti
magnetic stirrermagneettisekoitin
magnetic tapemagneettinauha
magnetizabilitymagnetoituvuus, magnetoitavuus
magnetizationmagnetoituma, magnetoituminen, magnetointi
magnetogyric ratiogyromagneettinen suhde
magnetomotive forcemagneettikentän kiertämä, magnetomotorinen voima
magnetonmagnetoni
magneto-opticalmagneettis-optinen
main productpäätuote
mainssähköverkko, sähköjohto
maintenancehuolto, ylläpito
male jointkoirasliitos, koirasliitin, pistoke
malfunctionvika, toimintahäiriö
manometermanometri, painemittari
manostatpaineensäädin
mantlevaippa
manualkäsikirja, käsikäyttöinen
many body theorymonen kappaleen teoria
maser, microwave amplification by stimulated emission of radiationmaser
masking techiquenaamiointimenetelmä
mass balancemassatasapaino, massajakauman tasapaino
mass defectmassakato, massavajaus
mass numbermassaluku
mass spectrometermassaspektrometri
mass-weighted coordinatesmassapainotetut koordinaatit
master equationpääyhtälö, tärkein yhtälö
matchsovittaa yhteen, sopia yhteen
material balanceainetase
matrixmatriisi (mat. ja spektrosk.)
Md, mendeleviummendelevium
meankeskiarvo
mean activitykeskiaktiivisuus
mean free pathkeskimääräinen vapaa matka
mean ionic activity coefficientionin keskiaktiivisuuskerroin
mean lifekeskimääräinen elinaika
measurementmittaus
measuring cylindermittalasi
measuring flaskmittapullo
mechanismmekanismi
medianmediaani
mediumväliaine, keski
meltsulaa, sulattaa
melting point, m.p.sulamispiste, sp.
membranekalvo
meniscusmeniski
mercury gaugeelohopeamanometri
meso-compoundmeso-yhdiste
mesomericmesomeerinen
mesomeric effectmesomeriaefekti
mesonmesoni
metal bathmetallihaude
metallic bondmetallisidos
metallocenemetalloseeni
metastablemetastabiili
metathesismetateesi
methodmenetelmä, tapa, työtapa
method of least squarespienimmän neliösumman menetelmä
Mg, magnesiummagnesium
micellemiselli
microburettemikrobyretti
microcomputermikrotietokone
microfichemikrokortti, filmikortti
microprocessormikroprosessori, mikrosuoritin (atk)
microscopic reversibilitymikroskooppinen käänteisyys
microswitchmikrokytkin
microtomemikrotomi
microwavemikroaalto
migrantkulkeutuva aine, migroituva aine. migrantti
migrationmigraatio, kulkeutuminen, vaeltaminen
migration ratekulkunopeus
Miller indexMillerin indeksi
MINDO, modified intermediate neglect of diatomic overlapMINDO-menetelmä
minicomputerpientietokone
minimal basis, minimal setminimikanta
minoralideterminantti (mat.), sivu-, vähäpätöinen
mirror imagepeilikuva
mirror planeheijastustaso, peilitaso
miscibilitysekoittuvuus
miscibility gapseosaukko, liukoisuusaukko
misciblesekoittuva
mixed crystalsekakide
mixed potentialsekapotentiaali
mixed-bed columnsekakolonni
mixersekoitin
mixingsekoittuminen, sekoittumis-, sekoittaminen, sekoittamis
mixtureseos, kokoonpano
Mn, manganesemangaani
Mo, molybdenummolybdeeni
mobile phase hold-up timeviiveaika, liikkuvan faasin viiveaika
mobilityliikkuvuus
modemoodi, värähtelymuoto
mode locked lasermoodilukittu laser
mode of vibrationnormaalivärähtely, ominaisvärähdys
modemmuunnin
moderatorhidastin
module, modulusvaihdettava rakenneosa, moduuli
moietypuolikas, osa
moisturekosteus
molalmolaalinen (yksikkö mol kg-1)
molal boiling point constantmolaalinen kiehumispisteen kohoama, ebullioskooppinen vakio
molal freezing point constantmolaalinen jäätymispisteen alenema, kryoskooppinen vakio
molalitymolaalisuus
molarmoolinen, mooli-, molaarinen, konsentraatiolla jaettu
molar absorption coefficientmolaarinen absorptiokerroin
molar conductivitymolaarinen konduktiivisuus, molaarinen johtavuus
molar massmoolimassa
molar polarizationmoolipolarisaatio
molar refractionmoolirefraktio
molaritymolaarisuus
molemooli
mole fractionmooliosuus
molecular beammolekyylisuihku
molecular diffusionmolekyylidiffuusio
molecular massmolekyylimassa
molecular mechanicsmolekyylimekaniikka
molecular modellingmolekyylimallitus
molecular orbitalmolekyyliorbitaali
molecular polarizabilitymoolipolarisoituvuus
molecular recognitionmolekyylitunnistus
molecular sievemolekyyliseula
molecularity of a reactionreaktion molekyylisyys
molecule-fixed coordinatesmolekyylikiinteät koordinaatit
momentmomentti, hetki
moment of inertiahitausmomentti
momentumimpulssi, liikemäärä
monatomicyksiatominen
monitormonitori, tarkkailulaite
monochromaticmonokromaattinen
monoclinicmonokliininen
monolayeryksimolekyylikerros
monomermonomeeri
monomolecular layeryksimolekyylikerros
monotonicmonotoninen
monovalentyhdenarvoinen
most probable speedtodennäköisin vauhti
mother liquoremäliuos
mouldingpuristusmuovaus
mountasennus, kiinnitys, pystytys, asentaa, kiinnittää, pystyttää
moving boundaryliikkuva rajapinta
moving coilkiertokäämi, kiertokela
MS, mass spectrometrymassaspektrometria
mull techniquetahdastekniikka
multichannel analyzermonikanava-analysaattori
multilayermonikerros, monen molekyylin kerros
multipass cellmoniheijastuskyvetti
multiple bondmoninkertainen sidos
multiple component systemmonen komponentin systeemi
multiple pulse sequencemonipulssijono
multipletmultipletti, kerrannaisvyö, kerrannaistila, viivaryhmä, kerrannais-
multiplex advantagekerrannaisetu (spektrosk.)
multiplicationkertolasku, monistuminen, monistaminen
multiplication factorkasvutekijä
multiplicitykerrannaisuus
multipliermonistin, kertoja
multipolemultipoli
multiprocessingmoniajo
muonmyoni, my-mesoni, µ-mesoni
mutual bond polarizabilitykeskinäinen sidospolaroituvuus
mutual exclusionpoissulku
Mössbauer effectMössbauerin ilmiö
N, nitrogentyppi
Na, sodiumnatrium
nascentsyntymätilassa oleva, naskentti
natural radioactivityluonnon radioaktiivisuus
Nb, niobiumniobi, niobium
NBMO, nonbonding molecular orbitalsitomaton molekyyliorbitaali
Nd, neodymiumneodyymi
Ne, neonneon
nebulizersumutin
needle valveneulaventtiili
neglect of differential overlap method, INDO methodINDO-menetelmä
nematicnemaattinen, lankamainen
nephelometrynefelometria
network latticeverkkohila
neutronneutron
NGP, neighbouring group participationankimeerinen avustus
Ni, nickelnikkeli
NIR, near infraredlähi-infrapuna
NIS, neutron inelastic scatteringneutronien kimmoton sironta
nitrationnitraus
NMR, n.m.r., nuclear magnetic resonanceydinmagneettinen resonanssi
No, nobeliumnobelium
noble gasjalokaasu
nodal pointsolmupiste
nodal surfacesolmupinta
nodesolmukohta
noisekohina, melu
noise levelkohinataso
nomenclaturenimistö
non-aqueous solutionei-vesiliuos
nonbonded interactionsidokseton vuorovaikutus
nonbonding orbitalsitomaton orbitaali
noncrossing ruleleikkaamattomuussääntö
nonelectrolyteei-elektrolyytti
nonequilibrium systemepätasapainosysteemi
nonlinear effectsepälineaariset ilmiöt
nonlocalizedlokalisoitumaton, paikallistumaton
nonpolarpooliton, ei-poolinen
nonradiative transitionsäteilytön siirtymä
non-rigid rotatorepäjäykkä pyörijä
nonspecificepäspesifinen
normal coordinatenormaalikoordinaatti
normal divisornormaali aliryhmä, normaalitekijä
normal mode of vibration, normal vibrationnormaalivärähtely, ominaisvärähtely
normalizationnormitus
notationmerkintätapa
nozzlesuutin
Np, neptuniumneptunium
NQR, nuclear quadrupole resonanceydinkvadrupoliresonanssi
NRTL, non-random two-liquid theoryei-satunnainen kaksinesteteoria
NTP, normal temperature and pressurenormaali lämpötila ja paine
nucleationkidealkion muodostuminen, pisara-alkion muodostuminen
nucleonicsydintekniikka
nucleophilenukleofiili
nucleophilicnukleofiilinen
nucleusydin
nuclidenuklidi
Nujol mullnujolitahdas
numberluku, lukumäärä, numero
number densitylukumäärätiheys
number of effective platestehollinen pohjien lukumäärä, efektiivinen pohjien lukumäärä
numeratorosoittaja
numerical valuelukuarvo
nylonnailon
O, oxygenhappi
oblatelitistynyt
observablehavaittava, havaintosuure
occupation numbermiehitysluku
occupational diseaseammattitauti
occupiedmiehittynyt
octahedraloktaedrinen
octupole momentoktupolimomentti
oddpariton, outo
odd functionpariton funktio
off-diagonal elementei-diagonaalinen alkio, ei-lävistäjäalkio
offlineerillinen
ohmohmi
oil bathöljyhaude
oligomeroligomeeri
onium compoundoniumyhdiste
onlinesuora, suoraan kytketty
op. cit., opere citato (lat.)siteeratussa teoksessa
open shellvajaa kuori
open systemavoin systeemi
operating systemkäyttöjärjestelmä
operatoroperaattori
opere citato, op. cit. (lat.)siteeratussa teoksessa
opposingvastakkainen, vastapäinen, vasta-, vastustava
oppositevastapäinen
optical activityoptinen aktiivisuus
optical densityabsorbanssi
optical isomeroptinen isomeeri
optical null methodoptinen nollausmenetelmä
optimizationoptimointi
optoacousticoptis-akustinen
orbitalorbitaali, rata
orbital angular momentumorbitaalinen impulssimomentti, rataimpulssimomentti
orbital quantum numbersivukvanttiluku
ORD, optical rotatory dispersionoptinen kiertodispersio
orderkertaluku, järjestys, järjestää
ordinary rayyleissääntöinen säde
organic glassmuovilasi, orgaaninen lasi
originorigo
ORR, Onsager reciprocity relationOnsagerin ristikkäisehto
ortho-effectortoefekti
orthogonalortogonaalinen, kohtisuora
ortho-isomerortoisomeeri
orthonormalortonormaali
orthonormalizedortonormitettu
orthorhombicortorombinen
Os, osmiumosmium
oscillatorvärähtelijä, oskillaattori
oscillator strengthoskillaattorivahvuus
osmometryosmometria
osmosisosmoosi
osmotic pressureosmoottinen paine
outgassingkaasunpoisto
outlet pressurelähtöpaine, ulosvirtauspaine
out-of-plane vibrationtasosta-värähtely, värähtely tasosta ulos
outputanto, ulostulo, tulostus
ovenuuni
overflowylivuoto
overlappeitto, peittää, peittointegraali
overlaykerros, kerrostaa
overpotentialylijännite, ylipotentiaali
overpressureylipaine
overtoneylivärähtely (spektrosk.), yliääni
overvoltageylijännite
oxidant, oxidizing agenthapetin
oxidationhapetus, hapettuminen, hapettaminen
oxidation numberhapetusluku
oxidizehapettaa, hapettua
oxidizing agenthapetin
oxonium ionoksoniumioni
oxygen bomb, oxygen cylinderhappipullo, happisäiliö
P, phosphorusfosfori
Pa, protactiniumprotaktinium
packingpakkausmateriaali, pakkaaminen
PAE, photoacoustic effectfotoakustinen ilmiö
paired spinsspinnipari
paired-ion chromatoraphyionipariuuttokromatografia
pairingparinmuodostus
pan balancekuppivaaka
parachorparakori
parallelsamansuuntainen, paralleeli, paralleelinen
parallel processingrinnakkaislaskenta
parallel reactionsrinnakkaiset reaktiot
parallel vibrationpitkittäisvärähtely
parameterparametri, tekijä
parent ionemoioni
parentheseskaarisulkeet, sulkeet, ( )
paritypariteetti
partial bond orderosittainen sidoskertaluku, osittainen orbitaalinen sidoskertaluku
partial molar quantitiespartiaaliset moolisuureet
partial molar volumepartiaalinen moolitilavuus
partial pressureosapaine
particlehiukkanen
particle in a boxhiukkanen laatikossa
partition constantjakautumisvakio
partition functionjakaumafunktio, partitiofunktio, tilasumma
partition lawjakaumalaki, jakautumalaki
passwordsalasana
path functiontiefunktio
path integraltieintegraali
Pauli exclusion principle, Pauli principlePaulin periaate
Pb, leadlyijy
PCILO, perturbative configuration interaction using localized orbitalsPCILO-menetelmä
Pd, palladiumpalladium
peakpiikki, huippu
peak currenthuippuvirta
PED, potential energy distributionpotentiaalienergiajakauma (spektrosk.)
pellettabletti, pelletti
penetrateläpäistä, tunkeutua
penetrationläpäisy, tunkeutuminen, penetraatio
perfect gasideaalikaasu
perforatelävistää
periodjakso, periodi, piste
periodic systemjaksollinen järjestelmä
peripheraloheis-, liitännäis-, perifeerinen
peristaltic pumpperistalttipumppu, peristalttinen pumppu
peritecticperitektinen
permanent dipole momentpysyvä dipolimomentti
permeabilitypermeabiliteetti
permittivitypermittiivisyys
peroxideperoksidi
perpendicularkohtisuora
perpendicular vibrationpoikittaisvärähtely
perturbationhäiriö
PES, photoelectron spectroscopyfotoelektronispektroskopia
pesticidepestisidi, tuholaismyrkky
pH valuepH-arvo
phasefaasi, vaihe (sähkötekn.)
phase diagramfaasidiagrammi
phase differencevaihe-ero
phase rulefaasisääntö
phase spacefaasiavaruus
phase transitionfaasimuutos
phase velocityvaihenopeus
phenomenologicalfenomenologinen
phosphorfosfori
phosphorescencefosforesenssi
photoacousticfotoakustinen
photocellvalokenno
photochemistryfotokemia, valokemia
photodiodefotodiodi
photoelectricvalosähköinen
photoelectric cellvalokenno
photoionizationvaloionisaatio
photoluminescencefotoluminesenssi
photolysisfotolyysi
photometryfotometria
photomultipliervalomonistin
photonfotoni
photosensitizationfotoherkistys
physisorptionfysikaalinen adsorption, fysisorptio
pi bondp-sidos, pi-sidos
piezochromismpietsokromia, pietsokromismi
piezoelectricpietsosähköinen, puristussähköinen
pigmentpigmentti
pilemiilu, pino
pilot lightmerkkilamppu
pilot plantkoetehdas
PIMS, photo ionization mass spectrometervaloionisaatiomassaspektrometri
pinchcockletkunpuristin
pinholeneulanreikä
pionpioni, p-mesoni
pipe-clay triangleupokaskolmio
pipettepipetti
pistonmäntä
pitting corrosionpistekorroosio
plait pointkriittinen liukoisuuspiste, kriittinen yhdyspiste
planartasomainen
plane of incidencetulotaso
plane of symmetrysymmetriataso
plane polarized lighttasopolaroitu valo, tasopolaroitunut valo
plasmaplasma
plasticmuovi
platelevy, päällystää metallilla, kolonnin välipohja, lautanen, anodi (amer.)
plate columnpohjakolonni
plate numberpohjaluku
plateautasanne
plotgraafinen esitys, piirros, esittää graafisesti
plotterpiirturi
plugtulppa, pistoke
plungermäntä
Pm, promethiumprometium
PMO theory, perturbation molecular orbital theoryPMO-teoria
PMR, proton magnetic resonanceprotonin magneettinen resonanssi
Po, poloniumpolonium
Pockels cellPockelsin kenno
point grouppisteryhmä
pointerosoitin
poisonmyrkky
poisonousmyrkyllinen
polarpoolinen, napapolar
polarimeterpolarimetri
polaritypoolisuus
polarizabilitypolaroituvuus
polarizationpolaroituma, polaroituminen, polarointi
polarizepolaroida, polaroitua
polarizedpolaroitu, polaroitunut
polarizerpolarisaattori
polarographpolarografi
pollutionsaastuminen
polyadditionpolyadditio
polymerpolymeeri
polymerizationpolymerointi, polymeroituminen
populationmiehitys, miehittyminen, populaatio
population inversionkäänteismiehitys
porehuokonen
porosityhuokoisuus
poroushuokoinen
poster sessionposterinäyttely
potentialpotentiaali
potential barrierpotentiaalivalli
potential energy profilepotentiaalienergiakäyrä
potential wellpotentiaalikuoppa
potentiometerpotentiometri
pour pointjähmettymispiste
powderjauhe, ruuti
powervoima, voimakkuus, potenssi, teho
power controltehonsäädin, tehosäätö
ppb, parts per billionmiljardisosa (amer.), biljoonasosa (engl.)
ppm, parts per millionmiljoonasosa
PPP method, Pariser-Parr-Pople methodPPP menetelmä
Pr, praseodymiumpraseodyymi
preamplifieresivahvistin
precessionpresessio
precipitantsaostusaine
precipitatesaostaa, saostua
precipitating agentsaostusaine
precipitationsakka, saostuma, saostuminen, saostaminen
precisiontarkkuus, mittaustarkkuus, toistotarkkuus
precision balancetarkkuusvaaka
precursoredeltäjä, edeltäjämolekyyli, lähtöaine
predissociationpredissosiaatio
pre-equilibriumetutasapaino
pre-exponential factorfrekvenssitekijä (reaktiokinet.)
preliminary testesikoe
pre-multiplykertoa etupuolelta, kertoa vasemmalta
preparativepreparatiivinen
pressurepaine
pressure broadeningpainelevenemä (spektriabsorptiossa)
pressure conduitpainejohto
pressure filterpainesuodatin
pressure gaugepainemittari, manometri
primaryprimaarinen, ensiö-
primary dataalkuperäistiedot
primary reactionprimaarinen reaktio
primitiveprimitiivinen funktio, alkeiskoppi
principal axispääakseli
principal quantum numberpääkvanttiluku
principlerakentumisperiaate
principle of detailed balancingyksittäistasapainoperiaate
principle of equipartitionekvipartitiolaki, energian tasanjakaantumisen laki
printed circuitpainettu piiri
printouttulostus, listaus
prismprisma
probabilitytodennäköisyys
probability densitytodennäköisyystiheys
probability density functiontiheysfunktio
probability factortodennäköisyystekijä
probekoetin, mittapää, anturi, näyteyksikkö (NMR)
problem-orientedongelmakeskeinen
processingtyöstö
processorsuoritin, kääntäjä (atk)
producttuote, tulo (mat.)
programohjelma, ohjelmoida
programmed temperatureohjelmoitu lämpötila
progress variableedistymisaste, reaktion edistymisaste
progressionprogressio, etenevä sarja
prolatepitkänomainen
promoteedistää, nostaa
promote to a higher energy levelnostaa korkeammalle energiatasolle
promoterjoudutin
propagationeteneminen (esim. reaktioketjun eteneminen)
proper axisakseli, kiertoakseli (ryhmäteor.)
proper valueominaisarvo
proportional counterverrannollisuuslaskuri
protective colloidsuojakolloidi
protective groupsuojaryhmä molekyylissä
proticproottinen, protoninen
proton resonanceprotonin resonanssi
proton transferprotonin siirto, protoninsiirto
pseudo first order reactionpseudo-ensimmäisen kertaluvun reaktio, näennäisesti ensimmäisen kertaluvun reaktio
psi, pounds per square inchabsoluuttinen paine naulaa neliötuumalle (lb in-2)
psig, pounds per square inch gaugeylipaine naulaa neliötuumalle (lb in-2)
Pt, platinumplatina
Pu, plutoniumplutonium
puckered ringpoimuttunut rengas
pulppaperimassa
pulsationpulssin tuotto, pulssin muodostuminen, sykintä
pulse height analyzerpulssinkorkeusanalysaattori
pulse height discriminatorpulssinkorkeusdiskriminaattori
pulse intervalpulssiväli, pulssien aikaväli
pulsed laserpulssilaser
pumppumppu, pumputa, pumpata
punchlävistää
punched tapereikänauha
purepuhdas, paljas luku
purginghuuhtelu (yl. kaasulla)
purificationpuhdistaminen
push buttonpainonappi
pycnometerpyknometri
pyrolysispyrolyysi
pyrophoricpyroforinen, itsestään syttyvä
Q valueQ-arvo
QSAR, quantitative structure activity relationshipkvantitatiivinen rakenneaktiivisuusyhtälö
Q-switched pulseQ-katkaistu pulssi
quadraticneliöllinen
quadraturekvadratuuri, neliöinti, numeerinen integrointi
quadrupolekvadrupoli
qualitative analysiskvalitatiivinen analyysi
quantalkvanttimekaaninen
quantatitive analysiskvantitatiivinen analyysi
quantitymäärä, paljous
quantizationkvantittuminen
quantumkvantti
quantum efficiencykvanttihyötysuhde
quantum mechanicalkvanttimekaaninen
quantum numberkvanttiluku
quantum statisticskvanttistatistiikka
quantum yieldkvanttisaanto
quartetkvartetti
quartic termneljättä potenssia oleva termi
quartz glasskvartsilasi
quaternary systemkvaternäärinen systeemi, neljän komponentin systeemi
quenchingsammutus, nopea jäähdytys
quinoidkinoidinen
quintetkvintetti
r.m.s., root-mean-squareneliöllinen keskiarvo
Ra, radiumradium
racematerasemaatti, raseeminen yhdiste, raseeminen seos
racemicraseeminen
racemic compound, racemic mixturerasemaatti, raseeminen yhdiste, raseeminen seos
radialradiaalinen, säderadiant
radiant fluxsäteilyvirta
radiant intensitysäteilyn intensiteetti
radiationsäteily
radiative transitionsäteilevä siirtymä
radioactive decayradioaktiivinen hajoaminen
radioactive half-life, radioactive half-life periodradioaktiivinen puoliintumisaika
radioactive indicatorradioaktiivinen indikaattori
radioactive tracer, radiotracerradioaktiivinen merkkiaine
radioactivityradioaktiivisuus
radioindicatorradioaktiivinen indikaattori
radius (pl. radii)säde
raffinatejaloste
raising operatornosto-operaattori
RAM, random access memorysuorasaantimuisti, poimintamuisti
Raman spectrumramanspektri
random coilvyyhti
random errorsatunnaisvirhe
random motionsatunnaisliike
random sampleotos, satunnaisotos
random walksatunnaisliike, satunnaiskulku
rangealue, kantama, ulottua
range of set valueasetusarvoalue
rare earthsharvinaiset maametallit
ratenopeus
rate constantnopeusvakio
rate lawnopeuslaki
rate of reactionreaktionopeus
rate-determining stepnopeuden määräävä vaihe
rate-limiting stepnopeutta rajoittava vaihe
ratiosuhde
ratio recording spectrometersuhdemittausspektrometri
raw materialraaka-aine
raysäde
Rayleigh scatteringRayleigh'n sironta
Rb, rubidiumrubidium
Re, rheniumrenium
reactreagoida, saada reagoimaan
reactantreaktantti, reagoiva yhdiste
reaction orderreaktion kertaluku
reaction ratereaktionopeus
reaction rate constantreaktion nopeusvakio
reaction vesselreaktioastia
reactive cross sectionreaktiivinen vaikutusala
reactivityreaktiivisuus, reaktiokyky
readabilityluettavuus
read-only storagelukumuisti (atk)
reagentreagenssi
real imagetosikuva, todellinen kuva
real timetosiaika, ajantasa
rearrangementtoisiintuminen, toisiintumisreaktio, uudelleenjärjestely
receivervastaanotin, vastaanottaja, säiliö, keräysastia
reciprocalkäänteis-
reciprocating pump, reciprocating piston pumpresiprookkipumppu, mäntäpumppu
recoilrekyyli
recombinationjälleenyhtyminen, rekombinaatio
recordtallentaa, rekisteröidä, tietue
recorderpiirturi
recoverysaanto
recovery timeelpymisaika
rectificationtasasuuntaus, väkevöinti
recursion formulapalautuskaava
red shiftpunasiirtymä
redistributionjakautuminen, uudelleenjakautuminen
redox, reduction-oxidationredoksi-, hapetus-pelkistys
reduceredusoida, alentaa, pelkistää
reduced massredusoitu massa
reduced pressureredusoitu paine, alennettu paine
reducerpelkistin
reducible representationredusoituva esitys (ryhmäteor.)
reducing agent, reductantpelkistin
reductionpelkistyminen, pelkistäminen, pelkistys
redundancyylimäärä, redundanssi
reelkela
referenceviite
reference beamvertailusäde
reference cellvertailukyvetti
reference electrodevertailuelektrodi
reference materialvertailumateriaali,
reference statevertailutila
reflectancereflektanssi, heijastavuus
reflectionheijastus
reflection-rotation axiskiertoheijastusakseli
reflectivityreflektiivisyys, kompleksinen heijastuskerroin, heijastavuus, kaiku
refluxkeittää paluujäähdytintä käyttäen
reflux condenserpalautusjäähdytin, pystyjäähdytin
refractionvalon taittuminen, refraktio
refractive indextaitekerroin
refrigerationjäähdytys
regularregulaarinen, regulaari-, säännöllinen
regulatorsäädin, säätäjä, säätölaite
relative molecular masssuhteellinen molekyylimassa
relaxationrelaksaatio
relayrele
relocatablevapaasti sijoitettava
remoteetäinen, kauko, etäis-, etä-
repeatabilitytoistuvuus
repelhylkiä, karkottaa
repetition timetoistoaika
repetitive scanningtoistoajo
replacementkorvautuminen
replacement reactionkorvausreaktio
representationesitys
reproducibilitytoistettavuus
reproducibletoistettavissa oleva
repulsionrepulsio, hylkiminen
residuejäännös, jäte, residy (mat.)
resinhartsi
resistanceresistanssi, vastus
resistivityresistiivisyys, ominaisvastus
resistorvastus
resolutionerotuskyky, resoluutio
resolving powererotuskyky
resonance effectresonanssivaikutus
resonance energyresonanssienergia
resonance integralresonanssi-integraali
resonance Raman scatteringresonanssiramansironta
resonantresonoiva, resonanssi
resonateresonoida, olla resonanssissa
responsevaste, reagointi, herkkyys
response timereagoimisaika, detektorin reagoimisaika
retarder, retardanthidastin, hidaste, retardantti
retentionretentio, pidättyvyys, pidättäminen, kertyminen
retention volumeretentiotilavuus
retrievalhaku
rev., revolutionkierros, pyörähdys akselin ympäri
reversekäänteinen, käänteis
reversibilityreversiibeliys
reversiblereversiibeli, käänteinen, palautuva
revolution, rev.kierros, pyörähdys akselin ympäri
Reynolds numberReynoldsin luku
RF, r.f., radio frequencyradiotaajuus
Rh, rhodiumrodium
rheologyreologia
rheometerreometri
rhombicrombinen
rhombohedralromboedrinen
right cosetoikeanpuoleinen jäännösluokka
right-hand side, r.h.s.oikea puoli, yhtälön oikea puoli
rigid rotatorjäykkä pyörijä
rigidityjäykkyys
ring strainrengasjännitys
rinsinghuuhtelu
Rn, radonradon
rockingkeinuntavärähtely
ROM, read-only-memorylukumuisti, ROM-muisti (atk)
root-mean-square speedneliöllinen keskinvauhti
root-mean-square velocityneliöllinen keskinopeus
rotamerrotameeri, rotaatioisomeeri
rotameterrotametri, virtausmittari
rotary evaporatorkiertohaihdutin
rotationrotaatio, pyörimisliike, kierto
rotationalrotaatio
rotational-vibrationalrotaatio-vibraatio
rotational-vibrational-electronicrovibroninen
rotorpyörijä, roottori
roughing pumpesivakuumipumppu
rounding errorpyöristysvirhe
rowrivi, vaakarivi
row vectorvaakavektori
rovibrationalrotaatio-vibraatio-
rovibronicrovibroninen
Ru, rutheniumrutenium
rubber bung, rubber stopper,kumikorkki, kumitulppa, kumitappi
rubber tubekumiletku
rule of mutual exclusionpoissulkusääntö
runajo, ajaa
rupturemurtuminen, puhkeaminen
S, sulfurrikki
S/N ratio, signal-to-noise ratiosignaali-kohina-suhde
saddle pointsatulapiste
safety valvevaroventtiili
SALC, symmetry-adapted linear combinationsymmetriasovitettu lineaarikombinaatio
salt effectsuolavaikutus
salting inliukosuolaus
salting out, salting out effectulossuolaus
samplenäyte, ottaa näyte
samplingnäytteenotto
sand bathhiekkahaude, hiekkahaudin
sandwich compoundvoileipäyhdiste
saponificationsaippuoituminen, saippuointi
satellitesivu-, oheis
saturatedkyllästetty, tyydyttynyt
saturated solutionkylläinen liuos, kylläisliuos
saturationkyllästys, kyllästyminen
SAXS, small angle X-ray scatteringpienkulmaröntgendiffraktio
Sb, antimonyantimoni
Sc, scandiumskandium
scaleasteikko, muuttaa asteikkoa, mittakaavaa
scale expansionasteikonlevitys
scalerjaotin
scalingskaalaus, mittakaavan valinta
scanselata, ajaa spektri tms.
scattersirota, hajottaa, hajota
scattered lighthajavalo
scatteringsironta, siroava
scavengerpoistaja, puhdistaja
SCF, self consistent fielditseytyvä kenttä
scintillation countertuikelaskuri
scintillatortuikelevy
scissionkatkeaminen
scissoringsaksivärähdys
scramblersekoittaja
screeningvarjostus, suojaus
screw axisruuviakseli
Se, seleniumseleeni
second harmonicensimmäinen ylivärähtely (spektrosk.)
second rank tensortoisen kertaluvun tensori
secondary batterysekundaariparisto, akku
second-order reactiontoisen kertaluvun reaktio
secularsekulaari
sedimentationsedimentaatio, kerrostuminen
seedympätä, siemen
seed crystalymppäyskide, kidealkio
selection rulevalintasääntö
selectiveselektiivinen
selectivity coefficientselektiivisyyskerroin
self-inductanceinduktanssi
SEM, scanning electron microscopypyyhkäisyelektronimikroskopia
semiconductorpuolijohde
semipermeablepuoliläpäisevä
sense of a coordinate systemsuuntautuminen, koordinaatiston suuntautuminen, koordinaatiston kätisyys
sensitivityherkkyys
sensitizationherkistys
separateerottaa, erottua
separated atom modelerillisatomimalli
separating funnelerotussuppilo
separationerotus, erottaminen, erottuminen
separation factorerotustekijä
separatorerotin
separatory funnelerotussuppilo
septumseptumi, välikalvo
sequencejärjestys, jono
sequencingsekvensointi, järjestykseen asettaminen, peräkkäin asettaminen
sequentialperäkkäinen
serialsarja
seriessarja
servoservo
settingasetus, asetusarvo, kovettuminen
setupjärjestely
sharedyhteinen, jaettu
shared electronyhteinen elektroni, jaettu elektroni
shearleikkaus
shear modulusliukukerroin
shear strainliukukulma
shear stressleikkausjännitys
shellkuori
shieldingsuojaus, suojus, varjostus
shiftsiirtymä, siirtää, siirtyä
shift reagentsiirtymäreagenssi
shock waveiskuaalto
short-range orderlähijärjestys
shoulderolkapää
shuttersuljin
Si, siliconpii
SI, Système International d'UnitésSI-mittayksikköjärjestelmä
side bandsivuvyö, sivukaista
side reactionsivureaktio
sieveseula
sigmatropicsigmatrooppinen
signalsignaali
significant numbermerkitsevä numero
significant structure theorymerkitsevien rakenteiden teoria
silicakvartsi, piioksidi
silica glasskvartsilasi
silical gelsilikageeli
silicatesilikaatti
similarsamanlainen, samankaltainen, similaarinen
similarity transformationsimilaarimuunnos
simulatesimuloida
simultaneoussamanaikainen, simultaani
single beamyksisäde-, yksisäteinen
single columnyksittäiskolonni
single crystalerilliskide
singletsingletti
single-valuedyksikäsitteinen, yksiarvoinen
singularsingulaarinen (mat.)
singularitysingulariteetti, singulaarisuus
sinknielu, viemäri, kaatoallas, viemäriallas
sinteringsintrautuminen, sintraaminen
sinusoidalsinimuotoinen
siphonsifoni, lappo
sitepaikka, sijainti, kohta
site grouppaikkaryhmä
site symmetrypaikkasymmetria
six-membered ringkuusirengas
skeletal vibrationrunkovärähdys
skewvino
skipohittaa
slashvinoviiva, /
slide rulelaskutikku
slitrako
slopekulmakerroin, kaltevuus
slurryliete
Sm, samariumsamarium
small typepetiitti
smecticsmektinen
smoothingtasoitus
Sn, tintina
socketkanta, istukka, holkki, pistorasia
soft acidpehmeä happo
soft basepehmeä emäs
softwareohjelmisto
solsooli
solderjuote, juottaa (esim. tinalla)
solidkiinteä aine, kiintoaine
solid angleavaruuskulma
solid solutionkiinteä liuos
solid statekiinteä olomuoto, kiteinen olomuoto
solid supportkantaja-aine
solidificationjähmettyminen
soliduskiinteä aine, kiinteä faasi
solubilityliukoisuus
solubility gapliukoisuusaukko
solubility productliukoisuustulo
soluteliuennut aine, liuotettu aine
solutionliuos, ratkaisu
solvatesolvatoida, solvatoitua, solvaatti
solvatedsolvatoitunut
solvationsolvataatio, solvatoituminen
solvation shellsolvaattiverho
solvatochromismsolvatokromia, solvatokromismi
solventliuotin
solvolysissolvolyysi
SOMO, singly occupied molecular orbitalkertaalleen miehittynyt molekyyliorbitaali, yksittäismiehittynyt molekyyliorbitaali
sorbsorboida, sorboitua
sorbent, sorbing agent, sorptive mediumsorbentti, sitova aine
sorptionsorptio
sourcelähde
source languagealkukieli (atk)
space groupavaruusryhmä
space quantizationavaruuskvantittuminen
space-fixed coordinatesavaruuskiinteät koordinaatit, laboratoriokoordinaatit
spacervälilevy
spacingvälimatka, väli
spanvirittää, mitata
sparevaraosa, varaspark
spatialavaruus-, tilaspattle,
spatulaspaatteli, lastain, lasta
specieslajike, laji
specificominais-, spesifinen
specific conductancejohtavuus, konduktiivisuus, johtokyky
specific hydrogen ion catalysisspesifinen vetyionikatalyysi
specific resistanceominaisvaste, resistiivisyys
spectralspektrinen, spektri
spectral linespektriviiva
spectral rangespektrialue
spectral reflectancespektrinen heijastussuhde, spektrinen heijastusylimäärä
spectral slit widthspektrinen rako
spectrometerspektrometri
spectrophotometerspektrofotometri
spectrophotometryspektrofotometria
spectroscopyspektroskopia
spectrumkipinäspektri
spectrumspektri
speedvauhti
spherical coordinatespallokoordinaatit
spherical harmonicspallofunktiot, harmoniset pallofunktiot
spinspinni, spin, pyöriä
spin densityspinnitiheys
spin flipspinnikääntö
spin labellingspinnimerkkaus
spin quantum numberspinnikvanttiluku
spin ticklingspinnikutitus
spin-echospinnikaiku
spin-Hamiltonianspinnihamiltoni
spin-orbit couplingspinni-ratakytkentä
splitterjakaja
splittingpilkkoutuminen
spongesieni
spontaneousspontaani, itsestään tapahtuva
spottäplä
spray tosumuttaa
springjousi
sputteringsputterointi
square bracketshakasulkeet, [ ]
Sr, strontiumstrontium
SRM, standard reference materialstandardivertailumateriaali
stabilitystabiilius, stabiilisuus
stabilizationstabilointi, stabiloituminen
stabilizerstabilisaattori
stablestabiili
stackpino
stackingtiivistäminen, pinoaminen, kasaaminen
staggeredlomittainen
stainless steelruostumaton teräs
standstatiivi, jalusta
standardstandardi, standardi-, perus
standard cellstandardikenno
standard deviationkeskihajonta
standard electrode potentialstandardipotentiaali
standard enthalpystandardientalpia
standard Gibbs energyperus Gibbsin energia, standardinen Gibbsin energia
standard Gibbs energy of formationmuodostumisen standardinen Gibbsin energia, muodostumisen perus Gibbsin energia
standard hydrogen electrodestandardivetyelektrodi
standard statestandarditila, perustila
starchtärkkelys
statetila, olomuoto
state functiontilafunktio
statementlause
stationary statestationääritila, vakiotila
statistical errortilastollinen virhe
statistical mechanicsstatistinen mekaniikka
statustila, asema
steady statevakiotila, vakiotilanne, jatkuvuustila
stem correctionpatsaskorjaus, lämpömittarin patsaskorjaus
step functionporrasfunktio, askelfunktio
step-down operatorlaskuoperaattori
step-up operatornosto-operaattori
stepwise reactionvaiheittainen reaktio
stereoisomerismstereoisomeria
stereoselectivestereoselektiivinen
stericsteerinen, avaruudellinen, avaruus
steric factorsteerinen tekijä (reaktiokinet.)
steric hindrancesteerinen este
stickingtarttuminen
stilltislauslaite
stimulated Raman scatteringstimuloitu Raman-sironta
stirrersekoittaja, sekoitin
STO, Slater-type orbitalSlaterin orbitaali
stochasticstokastinen
stock solutionkantaliuos
stoichiometricstoikiometrinen
stopkeskeytys, välimerkki, rajoitin
stop watchsekuntikello
stopcockhana
stopped-flowvirtauspysäytys
stoppertulppa
storagemuisti (atk), tallentaminen, säilytys
storage batteryakku
storemuisti, säilyttää
STP, standard temperature and pressurestandardilämpötila ja -paine
strainjännitys, venymä, jännittää, venyttää
stratificationkerrostuma
stray radiationhajasäteily
streak camerapyyhkäisykamera
streaming potentialvirtauspotentiaali
strengthlujuus, vahvuus, voimakkuus
stressjännitys
stretchingvenytys
stretching vibrationvenytysvärähtely
strip-chart recorderrullapiirturi
stripping analysisliuotusanalyysi (sähkökem.)
structurerakenne, struktuuri, jäsentää
subgroupaliryhmä, alaryhmä
sublimationhärmistäminen, härmistyminen, härmistys, sublimointi
subprogramaliohjelma
subroutinealiohjelma, alirutiini
subscriptalaviite, suureen alaviite, symbolin alaviite
subshellalikuori, alakuori
substanceaine, yhdiste
substituentsubstituentti
substituent effectsubstituenttivaikutus
substitutesubstituoida, korvata, korvike
substitutionsubstituutio, korvautuminen
substitution reactionkorvausreaktio
substrateperusaine, substraatti, kantaja-aine, kasvualusta
suction conduitimuputki
suction filterimusuodatin
suction flaskimupullo
suction funnelimusuppilo
sulfonationsulfonointi, sulfonoiminen, sulfonoituminen
superbroadeningylileveneminen, spektrin ylileveneminen
superconductivitysuprajohtavuus
supercoolingalijäähtyminen
supercritical fluidylikriittinen fluidi
superfluiditysupranesteisyys
superheated steamtulistettu höyry
superpositionsuperpositio, päällekkäisyys
supersaturated vapourylikyllästeinen höyry
superscriptyläviite
supportkannatin, tuki, kantaja, kantaja-aine, statiivi, jalusta
supporting electrolyteinertti electrolyytti, tukielektrolyytti, reaktioon osallistumaton elektrolyytti
suppressionvaimennus
suprafacialsuprafasiaalinen, samanpuoleinen
surface active agentpinta-aktiivinen aine
surface charge densitypintavaraustiheys
surface concentrationpintakonsentraatio
surface tensionpintajännitys
surfactantpinta-aktiivinen aine
survey scanesiajo, kartoitusajo
susceptibilitysuskeptibiliteetti
susceptiblealtis vaikutukselle
suspensionsuspensio, liete
sweeppyyhkäisy
swellingturpoaminen, paisuminen
switchkytkin, katkaisija
symmetry coordinatesymmetriakoordinaatti
symmetry elementsymmetria-alkio, symmetriaelementti
symmetry orbitalsymmetriaorbitaali
symmetry-allowedsymmetriasallittu
symmetry-forbiddensymmetriakielletty
synchronizesynkronoida
synchronoussynkroninen, synkroni-, tahdistettu
synclinalsynklinaalinen, synklinaalinen konformeeri
syphonsifoni, lappo
syringeruisku, injektioruisku
systemjärjestelmä, järjestely, koejärjestely, laite, laitteisto, menetelmä
Ta, tantalumtantaali
tacticitytaktisuus
tagged atommerkkiatomi
tail formationhäntimistekijä
tailinghännänmuodostus
tailing factorhäntimistekijä
tailsjälkitisle
tandem mass spectrometrytandemmassaspektrometria
taperkaventua
targetmaali, kohtio
target areakohdeala, kohtioalue
tautomer, tautomeric compoundtautomeerinen yhdiste, tautomeeri
tautomerismtautomeria
Tb, terbiumterbium
Tc, technetiumteknetium
Te, telluriumtelluuri
teleprinterkaukokirjoitin
TEM, transmission electron microscopyläpäisyelektronimikroskopia
TEM, transverse electromagneticpoikittainen sähkömagneettinen
temperaturelämpötila
temperature jump methodlämpötilahyppäysmenetelmä
templatekaavio
tensidetensidi
tensile strengthvetolujuus, murtolujuus
tensionjännitys
tensortensori
termtermi (spektrosk.)
terminalpääte, pääte
terminationpäättyminen, reaktioketjun päättyminen
term-level diagramtermikaavio
termoleculartrimolekulaarinen, kolmimolekyylinen
ternaryternäärinen
teslatesla (tunnus T)
testkoe, koestus, kokeilu, tutkimus, testi, testaus
test tubekoeputki
tetragonaltetragonaalinen, nelikulmainen
tetrahedraltetraedrinen
tetrahedrontetraedri
text processingtekstinkäsittely
TGA, thermogravimetric analysistermogravimetrinen analyysi
Th, thoriumtorium
theoretical plateteoreettinen pohja
thermalterminen, lämpö-
thermal analysistermoanalyysi
thermal conductivitylämmönjohtavuus
thermal diffusion coefficientterminen diffuusiokerroin
thermal energylämpöenergia
thermal expansionlämpölaajeneminen
thermister, thermistortermistori
thermochemistrytermokemia, lämpökemia
thermochromismtermokromia, termokromismi
thermocoupletermoelementti, lämpöpari
thermodiffusionlämpödiffuusio
thermodynamic potentialtermodynaaminen potentiaali
thermodynamicstermodynamiikka
thermoelectric effectlämpösähköinen ilmiö
thermo-osmosislämpöosmoosi
thermopilelämpösähköparisto
thermostabilitylämmönkestävyys
thermostattermostaatti
thimbleputkitasku, sormiupokas, sormustin
thinnerlaimennin, ohennin
thixotropytiksotropia
threadkierre, lanka
threshold frequencykynnystaajuus
throttle valvekuristusventtiili
throughputläpäisy, suoritusteho
Ti, titaniumtitaani
tie lineyhdyssuora
tighttiivis, tiukka
tilde~-merkki
time driveaika-ajo
time sharingosituskäyttö
time-dependentajasta riippuva
time-independentajasta riippumaton
time-of-flightlentoaika
timerkello, kellolaite, ajastin
time-resolvedreaaliajassa tapahtuva
titanium-sapphire lasertitaanisafiirilaser
titratetitrata
Tl, thalliumtallium
TLC, t.l.c., thin layer chromatographyohutlevykromatografia
Tm, thuliumtulium
toggle switchvipukytkin
tophyrrä (spektrosk.), huippu
torquevoimaparin momentti, vääntömomentti
torsiontorsio, vääntö-
torsionaltorsio-, vääntö-, kierto
total angular momentum quantum numberkokonaissivukvanttiluku (L)
total differentialkokonaisdifferentiaali
total reflectionkokonaisheijastus
totally symmetrictotaalisymmetrinen, kokonaissymmetrinen
toxicmyrkyllinen
tracejälki
trace analysishivenaineanalyysi
tracermerkkiaine
tracer techniquemerkkiainetekniikka
trajectoryrata, hiukkasen rata, kappaleen rata
transduceranturi
transesterificationvaihtoesteröityminen
transfersiirto, siirtää
transfer coefficientsiirtokerroin
transferencekuljetus
transference numberkuljetusluku
transformmuuntaa, muuntua, muunnos
transformationmuunnos, transformaatio
transientlyhytaikainen, hetkellinen, transientti, lyhytaikainen tila
transitionsiirtymä, transitio
transition complexsiirtymäkompleksi
transition dipole momentsiirtymädipolimomentti
transition metalsiirtymämetalli
transition momentsiirtymämomentti, transitiomomentti
transition statesiirtymätila
translationtranslaatio, etenemisliike
transmissionläpäisy
transmittancetransmittanssi, läpäisysuhde
transparent plasticmuovilasi, orgaaninen lasi
transport numberkuljetusluku
transport phenomenakuljetusilmiöt
transpose of a matrixtransponoitu matriisi, transpoosi
transversalpoikittainen
traploukku, siepata
trapped electronsiepattu elektroni
treatmentkäsittely
trial functionyritefunktio
triclinictrikliininen
triggeringliipaisu, laukaisu
triple bondkolmoissidos
triple pointkolmoispiste, trippelipiste
triplettripletti
tripodkolmijalka
truncated basiskatkaistu kanta
tubeputki, elektroniputki (amer.)
tunevirittää
tunnel effecttunneli-ilmiö
tunnellingkanavoituminen, tunneloituminen
turbidimetryturbidimetria
turbiditysameus
turbulencepyörteisyys
turnover numbervaihtokerroin (reaktiokinet.)
twistingvääntymisvärähtely, väänteis
Tyndall effectTyndallin ilmiö
U, uraniumuraani
UHF, ultra-high frequencyultrataajuus
UHV, ultra-high vacuumultravakuumi
ultra-high vacuum, UHVultravakuumi
ultrasonic absorptionultraääniabsorptio
ultraviolet-visible spectrophotometryultravioletin ja näkyvän valon aallonpituuksien spektrofotometria
uncertaintyepävarmuus, mittauksen epävarmuus
uncertainty principleepätarkkuusperiaate
uncoupledirrallinen, kytkeytymätön
underpressurealipaine
undetermined multipliersmääräämättömät kertoimet
unfaithful representationtotaalisymmetrinen esitys (ryhmäteor.)
ungerade (saks.)pariton
uniaxial crystalyksiakselinen kide, optisesti yksiakselinen kide
uniformtasainen, yhdenmukainen, yhtenäinen, tasa-, samanlainen, samanmuotoinen
unimolecularunimolekulaarinen, yksimolekyylinen (termodyn.)
unityksikkö
unit cellalkeiskoppi
unitaryunitaarinen
united atom modelyhdysatomimalli
unityykkönen
univalentyksiarvoinen
unoccupiedmiehittymätön, tyhjä
unpaired electronpariton elektroni
unsaturatedkyllästämätön, kyllästämätön liuos, tyydyttymätön, tyydyttymätön yhdiste
unstableepästabiili, pysymätön
unsymmetricepäsymmetrinen
updatepäivittää (atk)
upper case letteriso kirjain, versaali
UV, u.v., ultravioletultravioletti
W, tungstenvolframi
V, vanadiumvanadiini
vacancytyhjä sija
WACS, wide angle X-ray scatteringlaajakulmaröntgendiffraktio
vacuumvakuumi, tyhjö, tyhjiö
vacuum chambertyhjösäiliö
vacuum desiccatorvakuumieksikkaattori, tyhjöeksikkaattori
vacuum filterimusuodatin
waferkiekko (puolijohd.)
wag, wagginghuojuntavärähdys
valence bond method, VB methodvalenssisidosmenetelmä
valence, valencyvalenssi
valence-bond theoryvalenssisidosteoria
wall reactionseinäreaktio
valveventtiili, elektroniputki
van der Waals forcesvan der Waalsin voimat
vaporizationhöyrystäminen, höyrystyminen
vapourhöyry
vapour pressurehöyrynpaine
variablemuuttuja, vaihteleva, vaihdeltavissa oleva
variancevaihtelu, varianssi, vapausaste, ristiriita
variationvariaatio, vaihtelu
wash-bottle, washing bottlepesupullo
washeraluslevy, tiivistysrengas, pesuri
waste disposaljätteiden käsittely, jätteiden poisto
watch glasskellonlasi
water bathvesihaude
water pumpvesisuihkupumppu
water repellentvettä hylkivä
water sealvesilukko
wave functionaaltofunktio
wave trainaaltojono
waveguideaaltoputki
wavelengthaallonpituus
wavenumberaaltoluku
waxvaha
VB method, valence bond methodvalenssisidosmenetelmä
weighpunnita, painaa
weighing bottlepunnituslasi
weightpaino, punnus
weightingpainotus
weldinghitsaus
wellbehavedhyvätapainen, hyvin käyttäytyvä
velocitynopeus
velocity profilenopeusjakauma
ventkaasunpäästö, poistoaukko
vertex (pl. vertices)kärki, huippu
verticalpystysuora, pysty
vesiclevesikkeli
vesselastia
wettingkostuminen, kostuttaminen, kostutus
wetting agentkostutusaine
vialampulli, pieni pullo
vibrating reed electrometervärähtelyelektrometri
vibrationvärähdys, värähtely, värähdysliike, vibraatio
vibration frequencyvärähdystaajuus, värähtelytaajuus
vibrational ground statevibraatioperustila
vibrational wave functionvärähtelyaaltofunktio
vibrational-electronic, vibronicvibroninen
vicinalvisinaalinen, vierekkäinen
vide infra (lat.)katso alla
vide supra (lat.)katso yllä
videonäyttö-, kuva
vigorouskiivas
windkelata
wire gauzemetallilankaverkko
wire gauze with asbestosasbestiverkko
virial coefficientviriaalikerroin
virtualvirtuaalinen, oletettu, näennäinen
virtual imagevalekuva
viscometer, viscosimeterviskometri, viskosimetri
viscosityviskositeetti
viscous flowviskoosi virtaus
visible regionnäkyvä alue, spektrin näkyvä alue
vitreous statelasitila
viz., videlicet (lat.)nimittäin
volatilehaihtuva
voltagejännite
volumetricvolymetrinen, tilavuus
volumetric flaskmittapullo
work functiontyöfunktio, irrottamistyön työfunktio
workshoptyöpaja, pienryhmäkurssi
workstationtyöasema
Woulfe bottle, Woulfe's bottleWulfin pullo
VSEPR model, valence shell electron pair repulsion modelVSEPR-malli
Xe, xenonksenon
X-rayröntgensäde
X-ray diffractionröntgendiffraktio
X-ray fluorescence, XRFröntgenfluoresenssi
X-ray photoelectron spectroscopyfotoelektronispektrometria
Y, yttriumyttrium
YAG, yttrium-aluminium garnetyttrium alumiini granaatti (lasertekn.)
Yb, ytterbiumytterbium
yieldsaanto, tuotto, tuottaa, saalis
ZDO, zero differential overlap methodZDO-menetelmä
Zeeman effectZeemanin ilmiö
zeolitezeoliitti
zero-order reactionnollannen kertaluvun reaktio
zero-point energynollapiste-energia
zeta potentialzeeta-potentiaali, sähköinen potentiaali
zig-zag chainsik-sak-ketju
Zn, zincsinkki
zone meltingvyöhykesulatus
Zr, zirkoniumzirkonium
zwitterionkahtaisioni