Gradupalkinto

Suomalaisten kemistien seuran Laskennallisen kemian jaosto palkitsee vuosittain suomalaista laskennallisen kemian tutkimusta hyvin edustavan maisteritasoisen opinnäytetyön (Pro Gradu -työ / diplomityö). Palkittavan työn valitsee Laskennallisen kemian jaoston hallitus.

Vuoden 2018 gradupalkinnon hakuaika

Vuoden 2018 palkinto myönnetään aikavälillä 1.9.2017-31.8.2018 hyväksytylle opinnäytetyölle. Hakemukset on lähetettävä 30.9.2018 mennessä.

Hakuohjeet

Opinnäytetyön tehnyt opiskelija lähettää palkintohakemuksen sähköpostilla jaoston sihteerille (ks. yhteystiedot). Vapaamuotoiseen hakemukseen liitetään sähköinen versio opinnäytetyöstä ja skannattu kopio virallisesta dokumentista, josta käy ilmi työn arvosana (esim. työn arvostelulomake tai tutkintotodistus). Palkintoa voi hakea, vaikka maisterintutkinto ei vielä kokonaisuudessaan olisi valmis.

Palkinnon jakaminen

Tieto palkinnosta toimitetaan voittajalle 30.11. mennessä. Palkinto jaetaan joulukuussa Helsingin yliopistolla pidettävässä teoreettisen kemian talvikoulussa. Jos palkinnonsaaja ei pääse paikalle, palkinto toimitetaan muulla tavalla. Jaostolla ei ole mahdollisuutta korvata matkakustannuksia talvikouluun.

Jaetut gradupalkinnot ja kunniamaininnat