Jaoston säännöt

1 § Laskennallisen kemian jaosto toimii Suomen Kemian Seuran alaisena ja sen nimi on Laskennallisen kemian jaosto (ruotsiksi Sektionen för datorstödd kemi, engl. Section for computational chemistry).

2 § Jaoston tarkoituksena on toimia valtakunnallisena yhdyssiteenä laskennallista kemiaa tutkimuksessa ja opetuksessa soveltavien henkilöiden ja yhteisöjen välillä. Jaosto harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, jakaa informaatiota sekä pyrkii laskennallisen kemian tunnettavuuden kehittämiseen. Jaosto tekee myös kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä laskennallisen kemian alalla.

3 § Jaoston jäseniksi voidaan hyväksyä Suomen Kemian Seuran jäsenjärjestöjen jäsenet sekä henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita laskennallisesta kemiasta.

4 § Jaoston toimintaa johtaa jaoston jäsenistä valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, sihteeri (joka toimii myös rahastonhoitajana) ja kaksi jäsentä. Hallitus valitaan jaoston vuosikokouksessa yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jaoston nimenkirjoitusoikeus on jaoston puheenjohtajalla tai sihteerillä. Jaoston pankkitilin käyttöoikeus on jaoston puheenjohtajalla ja sihteerillä.

5 § Vuosikokous päättää sääntöjen muutoksista. Vuosikokous on päätösvaltainen kun läsnä on useampi kuin kolme jaoston jäsentä.

6 § Muissa kohdissa noudatetaan Suomen Kemian Seuran sääntöjä.

Nämä säännöt on hyväksytty SKKS:n Laskennallisen kemian jaoston kokouksessa 13.12.2004.