Laskennallisen kemian jaosto

Laskennallisen kemian jaosto on Suomalaisten kemistien seuran jaosto, joka kokoaa yhteen laskennallisen kemian tutkimusmenetelmien käyttäjät Suomessa. Laskennallisessa kemiassa molekyylien ja materiaalien rakenteita ja ominaisuuksia sekä kemiallisia ja fysikaalisia ilmiöitä tarkastellaan teoreettisin menetelmin tietokoneiden avulla. Jaosto on pääasiassa tutkimuspainotteinen.

Jaoston tavoitteena on tarjota yhteistyöfoorumi alan tutkijoille, edistää jäsenistön omaa työtä ja tehdä laskennallisia menetelmiä tutuiksi sekä kokeellista työtä tekeville kollegoille että suurelle yleisölle. Jaoston jäsenistön kiinnostuksen kohteet ulottuvat useille kemian osa-alueille (mm. nanotieteet, katalyysi, spektroskopia ja laskennallisten menetelmien kehitys). Tarkempia tietoja tämänhetkisistä tutkimusaiheista löytyy tutkimusryhmien kotisivuilta.

Tervetuloa mukaan laskennallisen kemian pariin (ks. jäseneksi liittyminen)!