Suomen massaspektrometrian seura

pj. FT Tiina Kauppila
FT Tiina Kauppila, puheenjohtaja
Farmasian tiedekunta
Farmaseuttisen kemian osasto
PL 56
00014 Helsingin yliopisto
puh: 050 539 4424
s-posti: fmss [at] fmss.fi

siht.FM Jussi Kosonen
PerkinElmer
Wallac Oy
PL 10
20101 Turku
puh: 050 445 9244
s-posti: jussi.kosonen [at] perkinelmer.com

>>jaoston kotisivulle